Stålbygg nr 3 er publisert

Nyheter

Dette nummeret inneholder bl. a. Verdens første fossilfrie stål ferdig for levering, de tre finalistene til Stålbyggndaspriset, Verdens første 3D-printede stålbro åpner i Amsterdam, Norsk Stålforbund på Arendalsuka 2021, Sirkulær Ressurssentral på Økern (Oslo), SpeedCore – a revolutionary method of composite structural-steel framing, Norske Arkitektstudenters Stålpris 2021 til Tobias Wihl, Corrugated web girders made of stainless steel for composite steel-concrete bridges og Eurokoden för rostfritt stål: Tillegg A2 til SS-EN 1993-1-4.

Lange ledetider på sandwichelementer og takplater

Nyheter

Pressemelding 23.09.21 fra Norsk Stålforbund:
Den kraftige prisoppgangen på stål vi har opplevd det siste året har hatt sin bakgrunn i at tilgangen på stål er lavere enn etterspørselen. Det er samme årsaker som tidligere som ligger bak prisøkningen. Pris på innsatsmaterialer og frakt har økt betydelig, og det er fortsatt stor etterspørsel etter råvarer, ferdige produkter og transport.

Stålbygg nr 2 er publisert

Nyheter

Dette nummeret inneholder bl. a. de tre finalistene til Norsk Stålkonstruksjonspris, Sluttnominerte prosjekter til Stålbyggnadspriset, Building D(emountable) circular example project, Bjørnafjord-bru i stål sparer penger og klima, Brotårn av stål kan kutte tid og kostnader, Förhöjd arbetstemperatur vid svetsning – varför och hur utförs den? og Forskningsprosjektet LIGHTSPAN for lettere, holdbare og kostnadseffektive broer.

Stålforbundet og Betongelementforeningen klager Norge inn til ESA

Nyheter

Det grønne skiftet i byggenæringen krever at offentlige myndigheter gjør kunnskapsbaserte beslutninger når de miljøvennlige byggene skal realiseres. Det bidrar til innovasjon og utvikling hos vareprodusentene, i tillegg til at det skaper forutsigbarhet for investeringer i ny produksjonsteknologi. Dagens støtteordninger, som er ren støtte til treindustrien, har ikke et kunnskapsbasert fokus, og motarbeider derfor det grønne skiftet. Nå roper Stålforbundet og Betongelementforeningen varsko i en pressemelding.

Stor prisøkning på sandwichelementer og korrugerte plater

Nyheter

Vi har tidligere skrevet, i pressemelding av 22. januar, om en kraftig prisoppgang på stål inn i 2021. Dette har bakgrunn i at tilgangen på stål er lavere enn etterspørselen etter at stålverkene i fjor stengte ned ovner når aktiviteten i verden ble redusert på grunn av Koronapandemien. For stålverkene tar det lang tid, og er meget kostbart, å starte opp igjen nedstengte ovner. Varslede prisøkninger er dog varierende fra stålverk til stålverk og type stål, fra 14% til 35%.

Stålbygg nr. 1 er nå publisert

Nyheter

Dette nummeret inneholder bl. a. Snøhettas avishus for Le Monde i Paris, Oceanpiren knyts samman med Helsingborgs C, – den prosjekterende må ha kunnskap om utførelsen, stor interesse for EPD-generatoren, bladet Stålbygg med egen hjemmeside og Byggmontasjefaget ute på høring.

– Vil du ha en spennende og utfordrende jobb, bli stålingeniør

Nyheter

Det uttaler hovedpersonene i filmen «Stålingeniør» i NRK-serien Mitt yrke. Den viser hverdagen til en ingeniør som prosjekterer stålbygg og en sivilingeniør som prosjekterer offshore konstruksjoner. Vi har nå startet en kampanje i sosiale medier for å få flere ungdommer til å velge utdanning som fører fram til
stålingeniør-yrket.

Byggmontasjefaget er ute på høring

Nyheter

Norsk Stålforbund inviterer alle montasjefirmaer og stålverksteder med egen montasjevirksomhet til å sende sine kommentarer til høringsforslaget til nytt VG3 Byggmontasjefag. Vi vil legge til rette for at de som monterer gir et felles høringsinnspill til Direktoratet. Betongelementforeningen har ledet arbeidsgruppen på VG3 Byggmontasje, i samarbeid med Norsk Stålforbund og Moelven Limtre

Prisene på stål stiger kraftig inn i 2021

Nyheter

De to siste månedene startet en prisoppgang på stål det er lenge siden vi har sett maken til. Det er mange årsaker til dette. Først og fremst har stål- og valseverkene på grunn av lav ordreinngang måttet enten stenge ned eller redusere sin kapasitet betydelig for å tilpasse seg pandemien og lavere etterspørsel.

Gratis kurs i bruk av EPD-generator

Nyheter

Det er nå stor interesse for vår EPD-generator for stålkonstruksjoner. Et gratis introduksjonskurs i bruk av EPD-generatoren avholdes 1. februar for alle interesserte.

Stålbygg nr 2 på vei til din postkasse

Nyheter

Nå er bladet Stålbygg nr. 2 i trykken og snart på vei til din postkasse. Men du kan allerede nå lese bladet digitalt her på vår hjemmeside. Hovedartikler i dette nummeret er Stål/betong vs massivtre, Ny studie: Målade Corten stål, Kan gjenvinningsbransjen være driver for et ombruksmarked og Brandtekniska krav på skandinaviska halltak.

EPD-generatoren er nå godkjent

Nyheter

EPD-generatoren for stålprodukter ble i mars godkjent av EPD-Norge. Det er nå 10 medlemsforetak som har bestilt EPD-generatoren og som kan utstede EPDer på sine produkter. Det er forventet at flere medlemmer vil anskaffe seg EPD-generatoren da det er et økende krav om å levere EPDer for alle typer byggevarer, også spesifikke EPDer.

Vårt første TEAMS kurs

Nyheter

Tirsdag 19. mai avholder vi vårt første digitale kurs via TEAMS. Det er kurset «Teknisk beskrivelse av stålarbeidene». Prosjektering etter NS-EN 1993-standardene forutsetter at stålkonstruksjonene utføres iht. NS-EN 1090-2 Utførelse av stålkonstruksjoner. Denne standarden inneholder en rekke valg og tilleggskrav som den prosjekterende må ta stilling til og inkludere i et produksjonsunderlag.

Kompensasjonsguide for kriserammede bedrifter

Nyheter

SNR, interkommunalt politisk råd, har laget en film kalt «Kompensasjonsguide for kriserammede bedrifter». Den er meget nyttig og gir informasjon om alt fra utsatt betaling av MVA, AGA, forskuddsskatt og lånegarantier til støtteordninger og kontantstøtte.

Kontantstøtte til norske bedrifter

Nyheter

Regjeringens forslag til kontantstøtte skal dekke faste utgifter som husleie og forsikringspremie for bedrifter som har opplevd å miste betydelige inntekter på grunn av tiltakene som er iverksatt for å stoppe spredningen av koronaviruset.

Bristende forutsetninger

Nyheter

Pressemelding 24.3:
Kronekursen har den siste tiden svekket seg vesentlig. Dette skyldes i hovedsak to forhold, som begge har hatt selvforsterkende effekt.

Koronaviruset og Force Majeure

Nyheter

Mange entreprenører har leveranser som er hardt rammet av Koronaviruset, noe som kan føre til forsinkelser. Samtidig blir flere arbeidstakere satt i karantene, som kan ramme prosjektets fremdrift.

Les Stålbygg nr 1 – 2020 her

Nyheter

Dette nummeret inneholder bl. a. Skihallen SNØ Lørenskog, Norges største lager for offshore-produkter, Ny rammeavtale for kjøp av strøm, Studiereise til Barcelona, Norsk Havbruksdag 2019. Les mer her.