EPD-generatoren

Nyheter

Nye forskriftskrav, gjeldende fra 1. juli i år, har ført til økt interesse for EPD-generatoren. Flere etterspør nå miljødeklarasjoner (EPDer) for stålprodukter etter at regjeringen vedtok endringer i energi-, klima- og miljøkravene i byggteknisk forskrift. Det er spesielt kravet om klimagassregnskap for boligblokker og yrkesbygg som har utløst etterspørselen.

To miljødebatter under Arendalsuka

Nyheter

Norsk Stålforbund og Betong Norge skal avholde to aktuelle miljødebatter under Arendalsuka 2023, med fokus på byggematerialer og miljø.

Ombruk i stålindustrien

Nyheter

I årets første utgave av Stålbygg er det fokus på ombruk i stålindustrien. Vi bringer eksempler på vellykkede ombruksprosjekter. Et bygg i Rjukan ble demontert og remontert i Arendal havn. Anleggsbyggene på Follobanen er demontert. Disse relativt nye byggene er godt egnet for ombruk da alle forbindelsene er skrudde.

– HVOR DER ER VILJE, ER DER VEJ

Nyheter

Næringsministeren, Jan Christian Vestre, åpnet Norsk Ståldag 2022 med inspirerende ord og konkrete virkemidler fra Regjeringen for å skape flere grønne, lønnsomme og innovative jobber over hele landet. «Hvor der er vilje, er der vej» siterte han fra ingeniøren og gründeren Sam Eyde sine yndlingssitater, og fortsatte: – det er en grønn framtid med stål.

Stålbygg nr. 3 er publisert

Nyheter

Hovedartikkel i denne utgaven er 1915 Çanakkale broen i Tyrkia – Design og bygging av verdens største hengebro, ved COWI Danmark. Broen vant i år European Steel Bridge Awards 2022. Liv Eltvik i Aas-Jakobsen har skrevet en artikkel om krav til utførelse av stålarbeider for bruer. Anette Fjeld-Hansen i Prodtex har skrevet om lasersveising som revolusjonerer stålbyggingen.

Miljødebatter på Arendalsuka

Nyheter

Norsk Stålforbund og Betong Norge, i fellesskap, inviterer til to paneldebatter på Clarion Hotel Tyholmen: – om krav til likebehandling av byggevarebedrifter i miljøpolitikken og – hvordan få til en grønnere byggenæring. I panelet stiller ledende politikere, forskere og næringslivsledere. Fra vår bransje, stiller hhv Helge Runer, adm. dir. i Norsk Stål, og Hans Erik Pedersen, adm. dir. i SSAB Svensk Stål. Vi kjører debatt! Velkommen!

Se Webinaret om Åpenhetsloven

Nyheter

Den 14. juni avholdet Norsk Stålforbund et gratis Webinar om Åpenhetsloven som trer i kraft 1. juli. Dette er en ny norsk lov om ansvar for menneskerettigheter og arbeidsforhold. På dette Webinaret gav advokatene Nils Christian Langtvedt og Vilde Dyb i Advokatfirmaet Hjort en innføring i kravene i den nye loven og hva det innebærer for stålbransjen, samlet og enkeltvis.

Webinaret Krig og kontrakt

Nyheter

Webinaret Krig og kontrakt som samlet rundt 150 deltakere fra hele landet, kan nå sees på YouTube. Det var Harald Fosse og Julie Kjeldseth i Advokatfirmaet Hjort DA som informerte om hva den pågående krigen mellom Russland og Ukraina vil bety for stålentreprenørenes kontraktsforpliktelser, herunder særlig tidsmessige og prismessige konsekvenser.

Konsekvenser av krigen i Ukraina

Nyheter

Krigen i Ukraina har hatt en betydelig innvirkning på det europeiske stålmarkedet. I tillegg til den kraftige økningen i energi- og råvareprisene, skjer det også store prisstigninger på enkelte stålprodukter, som også merkes her i Norge. Armeringsstål er også sterkt påvirket, grunnet ekstremt høye skrappriser.

Stålbygg nr 1 er publisert

Nyheter

Hovedartikkelen er det nye Munch museet – proppfull av stål. Et annet stort bygg i denne utgaven er Økern Portal der hele hovedbæresystemet er i stål. Denne utgaven har flere artikler om ombruk av stål og sveising av Corten stål. Det finnes også interessante sveisetips og branntips og en artikkel om varmforsinket stål – perfekt for den sirkulære økonomien.

Vernebygg for MS Finnmarken

Nyheter

I Stålbygg nr 4/2021 er Vernebygg for MS Finnmarken – Hurtigrutemuseet viet stor oppmerksomhet, som årets vinner av både Norsk Stålkonstruksjonspris og den europeiske stålprisen ESDA Laureate. Gunnar Næss i LINK Arkitektur har skrevet en lengre artikkel om prosjektet. Her finnes også et resumé fra Norsk Ståldag og de to hedersprisvinnerne Liv Eltvik og Bjørn Rotheim, samt mye, mye mer.

Stålbygg nr 3 er publisert

Nyheter

Dette nummeret inneholder bl. a. Verdens første fossilfrie stål ferdig for levering, de tre finalistene til Stålbyggndaspriset, Verdens første 3D-printede stålbro åpner i Amsterdam, Norsk Stålforbund på Arendalsuka 2021, Sirkulær Ressurssentral på Økern (Oslo), SpeedCore – a revolutionary method of composite structural-steel framing, Norske Arkitektstudenters Stålpris 2021 til Tobias Wihl, Corrugated web girders made of stainless steel for composite steel-concrete bridges og Eurokoden för rostfritt stål: Tillegg A2 til SS-EN 1993-1-4.

Lange ledetider på sandwichelementer og takplater

Nyheter

Pressemelding 23.09.21 fra Norsk Stålforbund:
Den kraftige prisoppgangen på stål vi har opplevd det siste året har hatt sin bakgrunn i at tilgangen på stål er lavere enn etterspørselen. Det er samme årsaker som tidligere som ligger bak prisøkningen. Pris på innsatsmaterialer og frakt har økt betydelig, og det er fortsatt stor etterspørsel etter råvarer, ferdige produkter og transport.

Stålbygg nr 2 er publisert

Nyheter

Dette nummeret inneholder bl. a. de tre finalistene til Norsk Stålkonstruksjonspris, Sluttnominerte prosjekter til Stålbyggnadspriset, Building D(emountable) circular example project, Bjørnafjord-bru i stål sparer penger og klima, Brotårn av stål kan kutte tid og kostnader, Förhöjd arbetstemperatur vid svetsning – varför och hur utförs den? og Forskningsprosjektet LIGHTSPAN for lettere, holdbare og kostnadseffektive broer.

Stålforbundet og Betongelementforeningen klager Norge inn til ESA

Nyheter

Det grønne skiftet i byggenæringen krever at offentlige myndigheter gjør kunnskapsbaserte beslutninger når de miljøvennlige byggene skal realiseres. Det bidrar til innovasjon og utvikling hos vareprodusentene, i tillegg til at det skaper forutsigbarhet for investeringer i ny produksjonsteknologi. Dagens støtteordninger, som er ren støtte til treindustrien, har ikke et kunnskapsbasert fokus, og motarbeider derfor det grønne skiftet. Nå roper Stålforbundet og Betongelementforeningen varsko i en pressemelding.

Stor prisøkning på sandwichelementer og korrugerte plater

Nyheter

Vi har tidligere skrevet, i pressemelding av 22. januar, om en kraftig prisoppgang på stål inn i 2021. Dette har bakgrunn i at tilgangen på stål er lavere enn etterspørselen etter at stålverkene i fjor stengte ned ovner når aktiviteten i verden ble redusert på grunn av Koronapandemien. For stålverkene tar det lang tid, og er meget kostbart, å starte opp igjen nedstengte ovner. Varslede prisøkninger er dog varierende fra stålverk til stålverk og type stål, fra 14% til 35%.

Stålbygg nr. 1 er nå publisert

Nyheter

Dette nummeret inneholder bl. a. Snøhettas avishus for Le Monde i Paris, Oceanpiren knyts samman med Helsingborgs C, – den prosjekterende må ha kunnskap om utførelsen, stor interesse for EPD-generatoren, bladet Stålbygg med egen hjemmeside og Byggmontasjefaget ute på høring.

– Vil du ha en spennende og utfordrende jobb, bli stålingeniør

Nyheter

Det uttaler hovedpersonene i filmen «Stålingeniør» i NRK-serien Mitt yrke. Den viser hverdagen til en ingeniør som prosjekterer stålbygg og en sivilingeniør som prosjekterer offshore konstruksjoner. Vi har nå startet en kampanje i sosiale medier for å få flere ungdommer til å velge utdanning som fører fram til
stålingeniør-yrket.