EUROMETAL meeting Nordics 3. – 4. June

Nyheter

Stål- og metallgrossistenes forening (NO) i samarbeid med EUROMETAL inviterer distributører og produsenter av stål og metaller til en spennende og lærerik dag i sommerlige Oslo.

Populær EPD-generator

Nyheter

Nye forskriftskrav, gjeldende fra 1. juli 2023, har ført til økt interesse for EPD-generatoren. Flere etterspør nå miljødeklarasjoner (EPDer) for stålprodukter etter at regjeringen vedtok endringer i energi-, klima- og miljøkravene i byggteknisk forskrift. Det er spesielt kravet om klimagassregnskap for boligblokker og yrkesbygg som har utløst etterspørselen.

Populær stålforsikring

Nyheter

Mange av Stålforbundets medlemsbedrifter har i flere år tegnet forsikringer gjennom Stålforbundets stålforsikringsordning – og på den måten spart store beløp. Ordningen administreres av Stålforbundets samarbeidspartner Pareto Forsikringsmegling AS, som sikrer lav pris og høy kvalitet.

INTERAKTIVE ANNONSER – ØK EFFEKTEN AV DIN ANNONSERING!

Aktuelt

Tenker du på hvordan du kan øke effekten av din annonsering i magasinet Stålbygg? Svaret er enkelt – invester i INTERAKTIVE ANNONSER!

Påmelding for Byggmontasjefaget er åpen!

Nyheter

Byggmontasjefaget har blitt til som et samarbeid mellom Moelven, Norsk Stålforbund og Betong Norge. Samt mange av medlemmene, Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforening og Norsk Industri.

Nå er det mulig å melde seg på til en ny runde!

Fløybyen – heis og bro vant Norsk Stålkonstruksjonspris 2023

Nyheter

Norsk Stålforbund og Norsk Forening for Stålkonstruksjoner deler hvert annet år ut Norsk Stålkonstruksjonspris. Prisen er ment å oppmuntre til anvendelse av stål og gi opphav til nye idéer og inspirerende løsninger.

NORSK STÅLDAG 2023 – INGEN GRUNN TIL «SUTRING»

Nyheter

Norsk Ståldag ble avholdt for 35. gang den 9. november på Grand Hotell i Oslo. Årets viktigste møteplass samlet 240 deltakere. Hovedtemaene var økonomi & marked, miljø og faglig, broer og bygg. I tilknytning til konferansen var det en utstilling der ledende firmaer presenterte sine produkter og tjenester. Det var også en høytidelig prisseremoni med utdeling av Norsk Stålkonstruksjonspris og Norske Arkitektstudenters Stålpris – samt en utdeling av hedersprisen Stålprofilen under banketten.

Europeisk stålpris til Espenes rasteplass

Nyheter

European Steel Design Awards (ESDA) utgis av European Convention for Constructional Steelwork (ECCS) annethvert år for å oppmuntre til kreativ og enestående bruk av stål i arkitektur. Prisene er dedikert til byggherre, arkitekt, ingeniør, entreprenør og stålentreprenør.

To spennende miljødebatter

Nyheter

Rundt 2 000 arrangementer og 200 stands fylte Arendal sentrum fra 14. til 18. august. Norsk Stålforbund og Betong Norge i fellesskap deltok med stand og to miljødebatter på Clarion Hotel Tyholmen som samlet til sammen 150 deltakere. Dette var 4. gang Stålforbundet deltok på Arendalsuka, som er en årlig møteplass der politiske partier, organisasjoner og næringsliv møtes til debatter innen viktige fagområder.

Ombruk i stålindustrien

Nyheter

I årets første utgave av Stålbygg er det fokus på ombruk i stålindustrien. Vi bringer eksempler på vellykkede ombruksprosjekter. Et bygg i Rjukan ble demontert og remontert i Arendal havn. Anleggsbyggene på Follobanen er demontert. Disse relativt nye byggene er godt egnet for ombruk da alle forbindelsene er skrudde.

– HVOR DER ER VILJE, ER DER VEJ

Nyheter

Næringsministeren, Jan Christian Vestre, åpnet Norsk Ståldag 2022 med inspirerende ord og konkrete virkemidler fra Regjeringen for å skape flere grønne, lønnsomme og innovative jobber over hele landet. «Hvor der er vilje, er der vej» siterte han fra ingeniøren og gründeren Sam Eyde sine yndlingssitater, og fortsatte: – det er en grønn framtid med stål.

Stålbygg nr. 3 er publisert

Nyheter

Hovedartikkel i denne utgaven er 1915 Çanakkale broen i Tyrkia – Design og bygging av verdens største hengebro, ved COWI Danmark. Broen vant i år European Steel Bridge Awards 2022. Liv Eltvik i Aas-Jakobsen har skrevet en artikkel om krav til utførelse av stålarbeider for bruer. Anette Fjeld-Hansen i Prodtex har skrevet om lasersveising som revolusjonerer stålbyggingen.

Miljødebatter på Arendalsuka

Nyheter

Norsk Stålforbund og Betong Norge, i fellesskap, inviterer til to paneldebatter på Clarion Hotel Tyholmen: – om krav til likebehandling av byggevarebedrifter i miljøpolitikken og – hvordan få til en grønnere byggenæring. I panelet stiller ledende politikere, forskere og næringslivsledere. Fra vår bransje, stiller hhv Helge Runer, adm. dir. i Norsk Stål, og Hans Erik Pedersen, adm. dir. i SSAB Svensk Stål. Vi kjører debatt! Velkommen!

Se Webinaret om Åpenhetsloven

Nyheter

Den 14. juni avholdet Norsk Stålforbund et gratis Webinar om Åpenhetsloven som trer i kraft 1. juli. Dette er en ny norsk lov om ansvar for menneskerettigheter og arbeidsforhold. På dette Webinaret gav advokatene Nils Christian Langtvedt og Vilde Dyb i Advokatfirmaet Hjort en innføring i kravene i den nye loven og hva det innebærer for stålbransjen, samlet og enkeltvis.

Webinaret Krig og kontrakt

Nyheter

Webinaret Krig og kontrakt som samlet rundt 150 deltakere fra hele landet, kan nå sees på YouTube. Det var Harald Fosse og Julie Kjeldseth i Advokatfirmaet Hjort DA som informerte om hva den pågående krigen mellom Russland og Ukraina vil bety for stålentreprenørenes kontraktsforpliktelser, herunder særlig tidsmessige og prismessige konsekvenser.

Konsekvenser av krigen i Ukraina

Nyheter

Krigen i Ukraina har hatt en betydelig innvirkning på det europeiske stålmarkedet. I tillegg til den kraftige økningen i energi- og råvareprisene, skjer det også store prisstigninger på enkelte stålprodukter, som også merkes her i Norge. Armeringsstål er også sterkt påvirket, grunnet ekstremt høye skrappriser.

Stålbygg nr 1 er publisert

Nyheter

Hovedartikkelen er det nye Munch museet – proppfull av stål. Et annet stort bygg i denne utgaven er Økern Portal der hele hovedbæresystemet er i stål. Denne utgaven har flere artikler om ombruk av stål og sveising av Corten stål. Det finnes også interessante sveisetips og branntips og en artikkel om varmforsinket stål – perfekt for den sirkulære økonomien.

Vernebygg for MS Finnmarken

Nyheter

I Stålbygg nr 4/2021 er Vernebygg for MS Finnmarken – Hurtigrutemuseet viet stor oppmerksomhet, som årets vinner av både Norsk Stålkonstruksjonspris og den europeiske stålprisen ESDA Laureate. Gunnar Næss i LINK Arkitektur har skrevet en lengre artikkel om prosjektet. Her finnes også et resumé fra Norsk Ståldag og de to hedersprisvinnerne Liv Eltvik og Bjørn Rotheim, samt mye, mye mer.