Sveis


Norsk Stålforbund har et nært samarbeid med Norsk Sveiseteknisk Forbund. Spørsmål/informasjon om sveising kan rettes til Norsk Stålforbund for videreformidling til Norsk Sveiseteknisk Forbund eller direkte til våre sveiseeksperter.

For spørsmål om utdanning og sertifisering, skriv til Dag Syvertsen, daglig leder av Norsk Sveiseteknisk Forbund. 

Sveisekoordinator-utdanning

Norsk Stålforbund har i samarbeid med Norsk Sveiseteknisk Forbund utviklet kurset ”Nasjonal sveisekoordinator 1090-2” for utførelsesklasse EXC2 og EXC3 ihht NS-EN 1090-2. Det er Chr. Thams Fagskole som avholder kurset via fjernundervisning. Faglærer og kontaktperson er Bjørnar Værnes – Tlf. 926 81 727, e-post: bjornar.varnes@stfk.no

Lenker

Nasjonale

Norsk Sveiseteknisk Forbund

Internasjonale

Svetskommissionen