Norsk Stålkonstruksjonspris


Norsk Stålkonstruksjonspris 2023 - den 17. i rekken!
Forslagsfrist: Mandag 17. april 2023

Tidligere vinnere

Mortensrud kirke vant i 2003

Norsk Stålkonstruksjonspris ble første gang delt ut i 1991 og gikk til Stranden, Aker Brygge. Norsk Stålforbund og Norsk Forening for Stålkonstruksjoner står bak priskonkurransen som holdes hvert annet år. Det vinnende forslaget presenteres på Norsk Ståldag. Siste gang prisen ble delt ut var i 2021 og den gikk da til Vernebygg for MS Finnmarken – Hurtigrutemuseet.

Vinnerne har holdt en meget høy standard, og prisen har derfor fått den nødvendige prestisje som er viktig for prisen og for stålmiljøet. Tilsvarende stålkonstruksjonspriser finnes i de fleste europeiske land, og vinneren blir også nominert til en europeisk priskonkurranse. Prisen består av diplom som tildeles byggherre, arkitekt, rådgivende ingeniør, entreprenør og stålentreprenør.

Norsk Stålkonstruksjonspris er ment å oppmuntre til anvendelse av stål og gi opphav til nye idéer og inspirerende løsninger. Prisen deles ut til en stålkonstruksjon. Ordet konstruksjon kan forstås innenfor en vid ramme.

Prisen deles ut til en stålkonstruksjon som har kvaliteter både hva angår estetikk, teknikk, miljø og økonomi. Konstruksjonen skal ha kvaliteter av en slik art at de lett kan verdsettes. Stålentreprenør må være medlem av Norsk Stålforbund og konstruksjonen skal være ferdigstilt i løpet av de siste tre år.

Juryen består av representanter fra Norske Arkitekters Landsforbund (NAL), RIF – organisasjonen for rådgivere, Norsk Forening for Stålkonstruksjoner (NFS) og Den Norske Stålgruppen (DNS).

Det er åpent for alle å sende inn ett eller flere forslag til kandidater man har tro på kan hevde seg i konkurransen.

Forslagsfrist
NY FRIST: Forslag til kandidat må være mottatt oss senest fredag 28. april 2023.

Forslag som sendes inn må inneholde utfylt «forslagsskjema», fotografier og tegninger som beskrevet i statuttene.

Statutter: Klikk her
Forslagsskjema: Klikk her

Forslaget med alle vedlegg sendes til:
Norsk Stålforbund
Stortorvet 10, 0155 Oslo
eller per e-post til post@stalforbund.com
Dersom man har store filer anbefaler vi å legge de opp på Dropbox; www.dropbox.com og sende lenke til post@stalforbund.com

Utdrag av statuttene:

Prisen deles ut til en stål-konstruksjon. Ordet konstruksjon kan forstås innenfor en vid ramme.

Prisen deles ut til en stål-konstruksjon som har kvaliteter både hva angår estetikk, teknikk, miljø og økonomi. Konstruksjonen skal ha kvaliteter av en slik art at de lett kan verdsettes.

Stålentreprenør må være medlem av Norsk Stålforbund og konstruksjonen skal være ferdigstilt i løpet av de siste tre år.