EPD-generatoren

Nyheter

Nye forskriftskrav, gjeldende fra 1. juli i år, har ført til økt interesse for EPD-generatoren. Flere etterspør nå miljødeklarasjoner (EPDer) for stålprodukter etter at regjeringen vedtok endringer i energi-, klima- og miljøkravene i byggteknisk forskrift. Det er spesielt kravet om klimagassregnskap for boligblokker og yrkesbygg som har utløst etterspørselen.

Utvikling av en EPD er ofte meget tid- og ressurskrevende – og dessuten svært kostbart. Vi har derfor fått utviklet en EPD-generator for stålprodukter, som er en nettbasert programvare som forenkler prosessen og gir bedriften mulighet til selv å utvikle sine egne EPDer.

EPD-generatoren for stålprodukter er verifisert og godkjent av EPD-Norge. Det er nå 26 medlemsforetak som har tilgang til EPD-generatoren og som kan utstede generiske og prosjektspesifikke EPDer på sine stålprodukter. Disse er:

Alsvåg Plater AS
ArcelorMittal Construction Norge AS
Brødrene Midthaug AS
Brødrene Berntsen AS
Baastad Mekaniske AS
E.A Smith AS
Furnes Jernstøperi AS
Garda Sikring AS
Hansen Sveis og Montering AS
Heidelberg Materials AS
Heidelberg Materials Precast Contiga AB
Heidelberg Materials SBC Latvia
Hyndla AS
IPOA AS
Kamstål AS
Lonbakken Mekaniske Verksted AS
Nils Løff AS
Norsk Stål AS
Nortech AS
Oppland Stål AS
PRETEC AS
Skanska Stålfabrikken
Stene Stål Produkter AS
Tibnor AS
Trondheim Stål AS
Åkrene Mek. Verksted AS

Se på kartet hvor disse er lokalisert: Klikk her

For å bruke EPD-generatoren må man gjennomføre et kurs. Kurset består av 3 deler. Nytt i år er at introduksjonskurset (del 1) kan tas online, akkurat når og hvor det passer deg. Dette kurset er gratis. Se mer info HER.

Del 2 er en hjemmeoppgave der man må lage en test-EPD. Del 3 er en gjennomgang av test-EPDen som kontrolleres og godkjennes.

Mer informasjon om EPD-generatoren: www.stalforbund.no/miljo

For ev. spørsmål, kontakt Norsk Stålforbund: post@stalforbund.com