Miljø


Kravene til byggebransjen når det gjelder bærekraftig bygging og lavere byggekostnader er store. Økt gjenvinning er en forutsetning for en bærekraftig utvikling og krever materialer som kan gjenvinnes eller gjenbrukes. Stål er et slikt materiale.

Stål består hovedsaklig av jern. Jern er det fjerde vanligste grunnstoffet i jordskorpa og sirkulerer i kretsløpet, i naturen og i samfunnet. Det finnes fungerende systemer for gjenvinning av stålprodukter for tilvirkning av nytt stål. Blant de vanligste byggematerialene er stål det eneste materiale som i dag gjenvinnes 100 % og med minst like god kvalitet. Sett i et livsløpsperspektiv er stål et meget bestandig og miljøvennlig materiale. Det har lang levetid og er enkelt å vedlikeholde, demontere og resirkulere.

Det er enkelt å prefabrikkere stål, med meget stor grad av nøyaktighet og med minimalt svinn. Elementer i ferdigkappede lengder er hurtig å montere og gir en lav montasjekostnad. Til sammen med tilvirkning innomhus i et godt arbeidsmiljø og med fungerende system for gjenvinning, gjør dette stålet teknisk meget godt egnet som materiale i en mer industrialisert bygging.

Norsk Stålforbund har publisert brosjyren «Miljøbygging i stål» som kan lastes ned her, samt argumentlista «20 gode miljøgrunner for å bygge i stål» som kan lastes ned her.
Nyhet: Se vår animasjonsfilm, Stål varer evig, KLIKK HER

——————————————————

Miljødeklarasjoner / EPD

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder.

——————————————————

EPD-generatoren

LCA.no har utviklet en EPD-generator for utarbeiding av generiske og prosjektspesifikke EPD’er for stålprodukter. Dette fungerer slik at alle grunnlagsdata er registrert (ved enten gjennomsnittlige miljødata eller stålverkets EPD) og at man kun tillegger data for sine egne miljøverdier. EPD’en blir da enten generisk eller prosjektspesifikk. EPD-generatoren har ingen begrensning på antallet EPD’er som kan utarbeides / utstedes. Norsk Stålforbund kan tilby våre medlemmer tilgang til denne EPD-generatoren. Verktøyet er utviklet og driftes av LCA.no. EPD-generatoren vil fungere som hvert enkelt medlems eget verktøy med egen pålogging.

Som medlem av Norsk Stålforbund kan du anskaffe deg vår EPD-generator for stålprodukter.

Følg denne linken for å se priser og betingelser: KLIKK HER

EPD-generatoren kan tas i bruk når bedriften har gjennomgått det pålagte oppstartskurset. Kurs presentasjon og video kan lastes ned til egen PC – og man kan ta kurset når det passer. Se HER

——————————————————

Nyhet: Integrasjon av EPD i BIM

Det er nå mulig å integrere EPDer fra EPD-generatoren inn i BIM. BuildingPoint Scandinavia og LCA.no fått utviklet EPD-Tagger, verktøyet som integrerer EPD og BIM. Dette nye verktøyet gjør det mulig å jobbe aktivt med EPDer for byggematerialer under prosjekteringen.

Ved å koble bedriftens EPDer opp mot modellen får man et prosjektspesifikt miljøregnskap som gjenspeiler leveransen, fra produksjon til ferdig levert. Det gir et dynamisk klimagassregnskap hvor man, i tillegg til å se på enkeltelementene, ser helheten av bygget og leveransen. 

——————————————————

EPD-Norge

EPDer for stål- og aluminiumskonstruksjoner, KLIKK HER

——————————————————

Stål varer evig

Nyhet: Se vår animasjonsfilm, Stål varer evig, KLIKK HER

——————————————————

Lenker

Nasjonale
20 gode miljøgrunner for å bygge i stål 
Miljøbygging i stål 
Grønt stål
EPD Norge 
BREEAM-NOR 
ECOproduct (Norsk Byggtjeneste)

Internasjonale
Case studies – Reuse of steel (ECCS)
HYBRIT – Fossilfritt stål fra SSAB
Target Zero (UK)
Stålkretsloppet (Jernkontoret)
World Steel Association: Sustainability 
Steel Recycling Institute 
AISC (American Institute of Steel Construction): Sustainability 
CISC (Canadian Institute of Steel Construction): Sustainability