Miljø


Kravene til byggebransjen når det gjelder bærekraftig bygging og lavere byggekostnader er store. Økt gjenvinning er en forutsetning for en bærekraftig utvikling og krever materialer som kan gjenvinnes eller gjenbrukes. Stål er et slikt materiale.

Stål består hovedsaklig av jern. Jern er det fjerde vanligste grunnstoffet i jordskorpa og sirkulerer i kretsløpet, i naturen og i samfunnet. Det finnes fungerende systemer for gjenvinning av stålprodukter for tilvirkning av nytt stål. Blant de vanligste byggematerialene er stål det eneste materiale som i dag gjenvinnes 100 % og med minst like god kvalitet. Sett i et livsløpsperspektiv er stål et meget bestandig og miljøvennlig materiale. Det har lang levetid og er enkelt å vedlikeholde, demontere og resirkulere.

Det er enkelt å prefabrikkere stål, med meget stor grad av nøyaktighet og med minimalt svinn. Elementer i ferdigkappede lengder er hurtig å montere og gir en lav montasjekostnad. Til sammen med tilvirkning innomhus i et godt arbeidsmiljø og med fungerende system for gjenvinning, gjør dette stålet teknisk meget godt egnet som materiale i en mer industrialisert bygging.

Norsk Stålforbund har publisert brosjyren «Miljøbygging i stål» som kan lastes ned her, samt argumentlista «20 gode miljøgrunner for å bygge i stål» som kan lastes ned her.

Miljødeklarasjoner / EPD

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder.

EPD-generatoren

LCA.no har, på oppdrag fra Norsk Stålforbund, utviklet en EPD-generator for utarbeiding av generiske og prosjektspesifikke EPD’er for stålprodukter. Dette fungerer slik at alle grunnlagsdata er registrert (ved enten gjennomsnittlige miljødata eller stålverkets EPD) og at man kun tillegger data for sine egne miljøverdier. EPD’en blir da enten generisk eller prosjektspesifikk. EPD-generatoren har ingen begrensning på antallet EPD’er som kan utarbeides / utstedes. Norsk Stålforbund kan tilby våre medlemmer tilgang til denne EPD-generatoren. Verktøyet er utviklet og driftes av LCA.no. EPD-generatoren vil fungere som hvert enkelt medlems eget verktøy med egen pålogging.

Som medlem av Norsk Stålforbund kan du anskaffe deg vår EPD-generator for stålprodukter. Følgende medlemsbedrifter har til nå skaffet seg EPD-generatoren: Br. Midthaug, Brødrene Berntsen, Contiga, E.A. Smith, Kamstål, Lindab Profil, Nils Løff, Norsk Stål, Nortech, Oppland Stål, Pretec, Rosmek, Skanska Stålfabrikken, Stene Stål Produkter, Tibnor, Trondheim Stål og Åkrene Mek. Verksted

Følg denne linken for å se priser og betingelser: KLIKK HER

EPD-generatoren kan tas i bruk når bedriften har bestilt EPD-generatoren og gjennomgått det pålagte oppstartskurset.

For å få tilgang til EPD-generatoren, send en bestilling til post@stalforbund.com


Nyhet: Integrasjon av EPD i BIM, gratis online seminar 19. mai kl 13.00-13.45

Det er nå mulig å integrere stål-EPDer fra EPD-generatoren inn i BIM. Betongelementforeningen har sammen med BuildingPoint Scandinavia og LCA.no fått utviklet EPD-Tagger, verktøyet som integrerer EPD og BIM. Dette nye verktøyet gjør det mulig å jobbe aktivt med EPDer for byggematerialer under prosjekteringen.

Ved å koble bedriftens EPDer opp mot modellen får du et prosjektspesifikt miljøregnskap som gjenspeiler leveransen, fra produksjon til ferdig levert. Det gir et dynamisk klimagassregnskap hvor man, i tillegg til å se på enkeltelementene, ser helheten av bygget og leveransen. 

Les fullstendig program og meld deg på, KLIKK HER

EPD-Norge: EPDer for stål- og aluminiumskonstruksjoner, KLIKK HER

Om BREEAM-NOR

I miljøklassifiseringssystemet, BREEAM-NOR ver 1.0, er materialer vektet ca. 14 %. Det gis inntil 12 poeng i kategorien materialer. De mest relevante kriteriene er:

Mat 1 Materialspesifikasjon – som gir inntil 7 poeng.
Intensjonen er å fremme bruk av byggematerialer som har liten påvirkning på miljøet.
• Klimagassberegninger
• LCA
• Miljødeklarasjoner
• Ecoproduct

Klimagassberegninger av materialer
Redusert klimagassutslipp for nye materialer gir følgende poeng:
• 20 % reduksjon ift referansebygg – gir 1 poeng eller;
• 40 % reduksjon ift referansebygg – gir 2 poeng eller;
• 50 % reduksjon ift referansebygg – gir 3 poeng
EPD kan benyttes som dokumentasjon.

Bruk av LCA – verktøy
Bruk av et anerkjent LCA – verktøy for å evaluere minst to bygningselementer – gir 1 poeng
• Må vise at resultatet har påvirket valgene av materialer
En EPD har bakgrunnsdata fra LCA som enkelt kan benyttes i et LCA-regnskap.

Krav til miljødeklarasjoner, EPD
EPD for de 10 mest brukte bygningsproduktene – gir 1 poeng.
• EPD viser miljøbelastning fra vugge til grav for et produkt

Grønn karakter i ECOproduct
Metoden er basert på informasjon fra EPD. Produktet får karakteren rød, hvit eller grønn for hhv: inneklima, helse og miljøfarlige stoffer, drivhuseffekt og ressursforbruk
• 10 produkttyper med grønn karakter – gir 1 poeng eller;
• 15 produkttyper – gir 2 poeng

Lenker

Nasjonale

Fra Norsk Stålforbund: 20 gode miljøgrunner for å bygge i stål 
Brosjyre fra Norsk Stålforbund: Miljøbygging i stål 
Brosjyre fra Jernkontoret: Stålet och miljön 
Rapport: Sustainability of steel-framed buildings 
EPD Norge 
BREEM-NOR 
ECOproduct (Norsk Byggtjeneste)

Internasjonale

BREEAM credits og LEED credits (fra Ruukki)
Stålkretsloppet (Jernkontoret)
World Steel Association: Sustainability 
Steel Recycling Institute 
SBI (Stålbyggnadsinstitutet): Miljö 
AISC (American Institute of Steel Construction): Sustainability 
CISC (Canadian Institute of Steel Construction): Sustainability