Styre og administrasjon


Styret

Hans Erik Pedersen, SSAB Svensk Stål AS, Formann
Helge Runer
, Norsk Stål, Repr. for Stål- og Metallgrossistenes Forening
Reidar Gifstad, ArcelorMittal Commercial Long Norway AS, Representant for stålprodusentene
Frede Sørbøe, AK Mekaniske AS, representant for Den Norske Stålgruppen
Stig Møllersen, Rambøll Norge AS, Repr. for Norsk Forening for Stålkonstruksjoner
André Otnes, Representant for Industrigruppen Stål og Fasade
Carl Petter Simonsen, E.A Smith Stål, Representant for «andre» 
Torbjörn Persson
, Tibnor AS, oppnevnt representant
John Børge Halvorsen
, Astrup AS, oppnevnt representant
Bjørn Åstedt, Stålbyggnadsinstitutet, oppnevnt observatør

Administrasjon/sekretariat

Kjetil Myhre, daglig leder
Tel. +47 41 02 15 98
E-post: kjetil@stalforbund.com

Mari Solheim, prosjektkoordinator
Tel. +47 48 00 70 86
E-post: mari@stalforbund.com

Elin Hansen, kontor/regnskap
Tel. +47 95 94 94 22
E-post: elin@stalforbund.com