Styre og administrasjon


Styret

John Børge Halvorsen, Astrup AS, Formann
Helge Runer
, Norsk Stål, Repr. for Stål- og Metallgrossistenes Forening
Reidar Gifstad, ArcelorMittal Commercial Long Norway AS, Representant for stålprodusentene
Fabian Helge, AK Mekaniske AS, representant for Den Norske Stålgruppen
Stig Møllersen, Rambøll Norge AS, Repr. for Norsk Forening for Stålkonstruksjoner
André Otnes, Areco AS, Representant for Industrigruppen Stål og Fasade
Aleksander Lundeland, Nordic Steel Construction AS, Representant for Yngres Stålnettverk
Torbjörn Persson, Tibnor AS, Representant for «andre»
Stein-Yngve Iversen, E.A Smith Stål, oppnevnt representant
Hans Erik Pedersen, SSAB Svensk Stål AS, oppnevnt representant
Halvard Meisfjord, Celsa Armeringsstål AS, oppnevnt representant
Bjørn Åstedt, Stålbyggnadsinstitutet, oppnevnt observatør

Administrasjon/sekretariat

Kjetil Myhre, daglig leder
Tel. +47 41 02 15 98
E-post: kjetil@stalforbund.com

Mari Solheim, prosjektkoordinator
Tel. +47 48 00 70 86
E-post: mari@stalforbund.com

Elin Hansen, kontor/regnskap
Tel. +47 95 94 94 22
E-post: elin@stalforbund.com