Endringer i revidert NS-EN 1090-2

Nyheter

17. oktober avholdes kurs i nye og endrede krav til utførelse av stålkonstruksjoner iht ny revidert NS-EN 1090-2. Standard Norge publiserte den reviderte utgaven, på engelsk, 1. september og har planlagt å publisere den norske oversatte utgaven 1. november.

Stålbygg nr 2 er på vei

Nyheter

Nummer 2 av bladet Stålbygg er nå på vei til din postkasse. Hovedartikkel er Norgesporten bro i Ørje. Det er også en meget viktig artikkel kalt «Tillväxt i 1090-familjen» som tar for seg revidert EN 1090-2 og ny EN 1090-4 som omhandler tynnplatekostruksjoner.

Ombruksrapporten er publisert

Nyheter

Norsk Stålforbund har nå publisert ombruksrapporten «Ombruk av stål og tilknyttede byggematerialer». Rapporten er blant annet ment å være til hjelp for de som ønsker å ombruke eldre stål i nye bygg. Den gir nyttig informasjon om eldre stål, om overflatebelegg og krav i relevante standarder…

Nye Stålboka er nå publisert

Nyheter

Boka er et nyttig oppslagsverk for alle som arbeider med eller kommer i befatning med stål eller
stålprodukter. Den omhandler hovedsakelig konstruksjonsstål, men også skipsbyggingsstål og andre stålsorter er nevnt.

Stålbygg nr 1 – 2018 er publisert

Nyheter

I årets første utgave kan du lese om den spektakulære trappeinstallasjonen Vessel i New York, Stålworkshop på Bergen Arkitekthøgskole og AHO WORKS – Studentpris til Jonathan Storheil Værnes. Anne Steen-Hansen, RISE Fire Research AS, har skrevet en artikkel om Sandwichelementer og brannsikkerhet. Videre er det en artikkel om..

Lastbærende innstøpingsgods skal CE-merkes

Nyheter

I en foreløpig avgjørelse fra EU-domstolen står det at innstøpingsgods som skal festes i betong faller innenfor omfanget av EN 1090-1 dersom de har en strukturell funksjon, i den forstand at deres fjerning fra en konstruksjon umiddelbart vil redusere motstandsevnen.

Ombrukt stål kan halvere byggekostnader

Nyheter

Ombruk av stålkonstruksjoner kan gi lokale jobber og drastiske kutt i utslipp av klimagasser. Det kan også vise seg å være god butikk, ifølge en rapport som stammer fra et innovasjonsprosjekt i bygg- og anleggsbransjen.

Presentasjon av Ombruksrapporten

Nyheter

Norsk Stålforbund vil presentere sin DIP15 rapport, «Ombruk av stål og tilknyttede materialer» 31. januar. Rapporten er utviklet av Norsk Stålforbund og industridesigner Eva Widenoja, i samarbeid med Design og arkitektur Norge (DOGA) som en del av Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP).

Stålbygg nr 4 er nå ute

Nyheter

Årets siste utgave av bladet Stålbygg er nå sendt ut og er også tilgjengelig som pdf-fil. Denne utgaven inneholder bl a artikler om Norsk Ståldag og Stålbyggnadsdagen, vinnerprosjektene Bumerang bru & Jungelbru og Solar Egg, landskapstilpassede stålmaster, stålworkshop 2017 ved NTNU og det nye Munchmuseet.

Bumerang- og Jungelbru vant Stålkonstruksjonsprisen

Nyheter

Norsk Stålkonstruksjonspris 2017 går til Bumerang bru og Jungelbru, som er deler av et tur- og sykkelveinett i Groruddalen. Prisen gis til arkitekt SAAHA, rådgivende ingeniør Degree of Freedom, byggherre Oslo Kommune Bymiljøetaten, og stålentreprenør Implenia / Boss Industrier og mek. Verksted. Prisen ble delt ut på Norsk Ståldag 2. november.

Ombruksrapporten kan lastes ned her

Nyheter

Denne rapporten er resultat av et Designdrevet Innovasjonsprosjekt (DIP) gjennomført med støtte fra Norsk Design og Arkitektursenter (DogA). I «Ombruk av stålbygg og tilknyttede materialer» har Norsk Stålforbund utforsket muligheter og hindringer for å få utviklet et ombruksmarked for stål og tilknyttede materialer.

Brukt stål kan bli butikk

Nyheter

Per i dag finnes det nesten ikke noe marked for brukt stål. Men potensialet for ombruk er stort, mener Norsk Stålforbund. Men hva skal til for å realisere dette potensialet?

Komplett artikkel av Loen Skylift

Nyheter

I siste utgave av bladet Stålbygg (nr. 3) skrev vi at man kan laste ned en komplett versjon av artikkelen om Loen Skylift, et av de største og mest storslåtte reiselivsprosjekta i Norge.

Stålbygg nr 3 er nå klar

Nyheter

Nyeste nummer av bladet Stålbygg er nå tilgjengelig som pdf-fil og kommer snart til din postkasse. Denne utgaven inneholder bl a Europeiske prisvinner-prosjekter, rustfrie stål, ombruk, behandling av sveiser, Loen Skylift, funksjonsdesign mhp brann.

Kimen Kulturhus tildelt Europeisk stålpris

Nyheter

Kimen Kulturhus er blitt tildelt «European Steel Design Awards 2017». Tildelingen skjedde under en prisseremoni i København torsdag kveld, i forbindelse med Eurosteel 2017. Prisseremonien var i regi av Dansk Stål Institutt) og ECCS.

Norsk Havbruksdag 2017

Nyheter

Norsk Havbruksdag, som avholdes 22. nov, er en konferanse med fokus på utvikling av ny teknologi og bærekonstruksjoner for offshore havbruk for å løse miljø og areal utfordringer ved fiskeoppdrett.

Norsk Ståldag 2017

Nyheter

Den 2. november arrangeres Norsk Ståldag for 29. gang. Ståldagen er hovedarrangementet for stålkonstruksjonsbransjen i Norge. Konferansen er et åpent faglig og sosialt forum for fagfolk.

Hva skal kontrolleres på byggeplass?

Nyheter

Kurs om kravene til stålkonstruksjoner fra prosjektering til montering. Hva skal kommuneansatte og andre kontrollører være oppmerksomme på ved tilsyn av leverte stålkonstruksjoner og montering på byggeplassen.