Norske Arkitektstudenters Stålpris


Vinn 20.000 kroner + reise til ECCS-konferanse
Frist for innlevering: 17. april 2023.

Tidligere vinnere

Norske Arkitektstudenters Stålpris ble første gang delt ut i 2005 og gikk til Anders Espen Bærheim ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo for prosjektet «P(t)ower of the Rings» (bildet).
Sist gang i 2021, ble prisen tildelt Tobias Wihl for prosjektet Uppåkra Arkeologiska Center. Prosjektet er utarbeidet som diplomoppgave ved Arkitektur og designhøgskolen i Oslo, høstsemesteret 2020.

Alle vinnerne har holdt en meget høy standard, og prisen har derfor fått den nødvendige prestisje som er viktig for prisen og for stål- og arkitekturmiljøet. Konkurransen retter seg mot arkitektstudenter ved norske universitet og høgskoler.

Konkurransebidraget kan være laget av en enkeltstudent eller av en studentgruppe på inntil to personer. Konkurransebidraget kan være en semesteroppgave, et hovedprosjekt eller en annen type oppgave. Materialet skal være utarbeidet i løpet av de siste to år.

Norske Arkitektstudenters Stålpris er ment å oppmuntre arkitektstudentene til å anvende stål som et sentralt element i design av konstruksjoner og inspirere til nye idéer og løsninger. Arkitekturen må være en stålkonstruksjon. Ordet konstruksjon kan forstås innenfor en vid ramme. Konstruksjonen skal ha kvaliteter både hva angår estetikk, utforming, funksjon og miljø.

Norsk Stålforbund og Norsk Forening for Stålkonstruksjoner står bak priskonkurransen som holdes hvert annet år. Det vinnende forslaget presenteres på Norsk Ståldag. Prisvinneren vil få et diplom samt en sjekk på 20.000 kroner.

Prisvinneren vil også bli nominert til den europeiske studentprisen «Architecture Student Award» og vil få gratis opphold og reise til ECCS konferanse. Prisen som består av et diplom, blir tildelt av ECCS (European Convention for Constructional Steelwork).

Juryen består av en arkitekt, en rådgivende ingeniør, representanter for Den norske Stålgruppen og Norsk Forening for Stålkonstruksjoner.

Innleveringsfrist:
Frist for innlevering av arbeider er 17. april.

Materialet sendes til konkurranse-sekretariatet per post eller per e-post. Materialet skal inneholde tilstrekkelig underlag i form av tegninger/illustrasjoner og beskrivelser til å kunne bedømme studentens arbeider med konstruksjonen.

Hva, hvem og hvordan sende inn forslag? Last ned tekniske bestemmelser: HER

Konkurranse-sekretariatet:
Norsk Stålforbund, Stortorvet 10, 0155 Oslo
Kontaktperson: Kjetil Myhre, tel: 41 02 15 98 , e-post: post@stalforbund.com

Dersom man har store filer anbefaler vi å legge de opp på Dropbox; www.dropbox.com og sende lenke til post@stalforbund.com