Kurs og seminarer

Her finner du våre kurs og seminarer.

Ny EPD-generator for stålprodukter

2022-09-01 12:30:00 | Siste påmeldingsdag: 2022-08-29 16:00:00

Gratis kurs
Vi inviterer vi til kurs-webinar 1. september i bruk av ny EPD generator for stålprodukter i.h.t. ny standard EN 15804+A2. Vi ønsker nå at alle skal kunne ta den i bruk

Studietur til Mo i Rana

2022-09-29 12:00:00 | Siste påmeldingsdag: 2022-08-26 16:00:00

Norsk Stålforbund og NFS i samarbeid med Celsa arrangerer en studietur til Mo i Rana 29 – 30. september. På turen vil vi besøke stålverkene til Celsa Armeringsstål og verkstedet til IMTAS Prosjekt som har produsert det prisbelønnede Vernebygget over MS Finnmarken i Stokmarknes. Det vil også bli en presentasjon av Norges første batterifabrikk, en gigafabrikk som skal bygges i Mo industripark.

Del 1: Knutepunkter av I-profiler

2022-10-13 08:45:00 | Siste påmeldingsdag: 2022-10-07 16:00:00


Kurs 13. oktober: Praktisk anvendelse av komponentmetoden etter Eurokode 3, NS-EN 1993-1-8

• Analyse og modellering av knutepunkter i konstruksjonsberegninger
• Kapasitetsberegninger for skrudde og sveiste forbindelser
• Beregningseksempler fra den norske Detaljhåndbokserien for knutepunkter av stål

Dimensjonering av bjelker med utkapp

2022-10-20 09:00:00 | Siste påmeldingsdag: 2022-10-14 16:00:00

Kurs 20. oktober
Bjelker med utkapp med utgangspunkt i prinsipper i kommende ny Eurokode 3-1-13 / EN 1993-1-13 og supplert med aktuelle design eksempler.

Teknisk beskrivelse av stålarbeidene

2022-10-27 08:50:00 | Siste påmeldingsdag: 2022-10-21 16:00:00

Digitalt kurs via Teams 27. oktober
Prosjektering etter NS-EN 1993-standardene forutsetter at stålkonstruksjonene utføres iht. NS-EN 1090-2 Utførelse av stålkonstruksjoner. Denne standarden inneholder en rekke valg og tilleggskrav som den prosjekterende må ta stilling til og inkludere i et produksjonsunderlag. Kurset gjennomgår hva den prosjekterende må kunne for å utarbeide et slikt produksjonsunderlag.

Norsk Ståldag 2022

2022-11-03 09:00:00 | Siste påmeldingsdag: 2022-10-28 16:10:00

Norsk Ståldag som i år arrangeres for 34. gang, er hovedarrangementet for stålbransjen i Norge. Konferansen er et åpent faglig og sosialt møteplass for ajourføring av kunnskaper, knytte til seg nye kontakter og gjenoppfriske gamle kontakter innen stålmiljøet. Årets program har et vidt spekter av de mest aktuelle temaer i stålbransjen for tiden.

Fatigue design of marine structures

2022-11-15 08:45:00 | Siste påmeldingsdag: 2022-11-10 16:00:00

Utmattingskurs 15. – 16. november
Delta ved frammøte eller digitalt via Teams

Kurset er basert på Inge Lotsberg sin lærebok/oppslagsbok Fatigue Design of Marine Structures om prosjektering av sveiste stålkonstruksjoner utsatt for utmatting. Boka er inkludert i kursavgiften! Boka er mye relatert til utmattingsstandardene til DNV som for eksempel DNV-RP-C203 Fatigue design of offshore structures.

Norsk Havbruksdag 2022

2022-11-22 09:00:00 | Siste påmeldingsdag: 2022-11-16 16:00:00

Tirsdag 22. november – Felix konferansesenter, Oslo
Årets konferanse vil bli åpnet av Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran.
Konferansen vil for øvrig følge hovedsakelig samme programopplegg som tidligere år med hensikt å gi et helhetlig fokus av Havbruksbransjen.

Prosjektering av stål iht Eurokode 3 & 4

2022-11-29 08:30:00 | Siste påmeldingsdag: 2022-11-25 16:00:00

• Kurs 29. nov: Allmenne regler og regler for bygninger iht NS-EN 1993-1-1
• Kurs 30. nov: Samvirkekonstruksjoner av stål og betong iht NS-EN-1994-1-1