Kurs og seminarer

Her finner du våre kurs og seminarer.

Skrueforbindelser i stålkonstruksjoner på land og hav

2023-03-28 08:45:00 | Siste påmeldingsdag: 2023-03-23 16:00:00

Inkludert ny Norsok M101 anneks H for skruer opp til M72

Kurs 28. mars:
Kurset sammenfatter utførelsen av skrueforbindelser og prosjekteringen av typiske knutepunkter.

Teknisk beskrivelse av stålarbeidene

2023-04-25 08:50:00 | Siste påmeldingsdag: 2023-04-21 16:00:00

Digitalt kurs via Teams 25. april
Prosjektering etter NS-EN 1993-standardene forutsetter at stålkonstruksjonene utføres iht. NS-EN 1090-2 Utførelse av stålkonstruksjoner. Denne standarden inneholder en rekke valg og tilleggskrav som den prosjekterende må ta stilling til og inkludere i et produksjonsunderlag. Kurset gjennomgår hva den prosjekterende må kunne for å utarbeide et slikt produksjonsunderlag.

Årsmøte i Norsk Stålforbund, YSN og NFS

2023-04-27 15:00:00 | Siste påmeldingsdag: 2023-04-21 16:00:00

Vi inviterer til årsmøter i et felles arrangement med Norsk Stålforbund, Norsk Forening for Stålkonstruksjoner (NFS) og Yngres Stålnettverk (YSN).

Prosjektering: Jord-konstruksjonssamvirke

2023-05-02 08:00:00 | Siste påmeldingsdag: 2023-04-27 16:00:00

Kurs 2-3. mai:
Dette 2-dagers kurset om jord-konstruksjonssamvirke (SSI) tar spesielt hensyn til stålkonstruksjoner, stålbygg, stålbruer, avstivningssystemer i prefab konstruksjoner og stålpeler.

Kurset vil bli avholdt både ved fysisk fremmøte og digitalt via Temas.

Kontraktskurs i NS 8415 og NS 8417

2023-05-04 10:00:00 | Siste påmeldingsdag: 2023-04-28 16:00:00

for erfarne og rookies

Torsdag 4. mai – Felix konferansesenter, Oslo:
Kurset behandler de grunnleggende likhetene og forskjellene mellom NS 8415 og 8417. Blant emner som vi vil fokusere på er rollene, kontraktsdokumentene, tolkning, risiko for valg og prosjektering, tiltransport og vederlag.

Temakveld hos Olav Olsen

2023-05-04 16:30:00 | Siste påmeldingsdag: 2023-04-28 16:00:00

Lysaker 4. mai:
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner (NFS) i samarbeid med Norsk Stålforbund fortsetter 2023 med fokus på faglig/sosiale Temakvelder hos aktuelle firmaer i bransjen. Herved inviterer vi til en interessant Temakveld hos Dr. Techn. Olav Olsen på Lysaker!

Norsk Offshore Energidag 2023

2023-05-10 09:00:00 | Siste påmeldingsdag: 2023-05-05 16:00:00

Norsk Offshore Energidag avholdes onsdag den 10. mai.
Konferansen åpnes av statssekretær Amund Vik i Olje- og energidepartementet.

Edle metaller og 3D printing

2023-06-01 08:45:00 | Siste påmeldingsdag: 2023-05-26 16:00:00

Digitalt seminar 1. juni
For bærende konstruksjoner onshore og offshore har det de senere år blitt tatt i bruk stadig nyere materialtyper for bl. a. å redusere vedlikeholdskostnader, fremheve arkitektoniske effekter etc.