Kurs og seminarer

Her finner du våre kurs og seminarer.

Del 2 – Knutepunkter av hulprofiler

2021-03-04 09:00:00 | Siste påmeldingsdag: 2021-03-02 16:00:00

Digitalt kurs via Teams 4. mars:
Dimensjonering av knutepunkter av hulprofiler
Praktisk anvendelse av komponentmetoden iht. Eurokode 3-1-8

Dimensjonering av stål mhp jordskjelv

2021-03-10 09:00:00 | Siste påmeldingsdag: 2021-03-08 16:00:00

Digitalt kurs via Teams 10-11. mars
Seismisk prosjektering av stålkonstruksjoner (DCL og DCM) i henhold til Eurokode 8: NS-EN 1998
Med praktiske eksempler og øvelser

Teknisk beskrivelse av stålarbeidene

2021-04-15 09:00:00 | Siste påmeldingsdag: 2021-04-12 16:00:00

Digitalt kurs via Teams 15. april
Prosjektering etter NS EN 1993-standardene forutsetter at stålkonstruksjonene utføres iht. NS EN 1090-2 Utførelse av stålkonstruksjoner. Denne standarden inneholder en rekke valg og tilleggskrav som den prosjekterende må ta stilling til og inkludere i et produksjonsunderlag. Kurset gjennomgår hva den prosjekterende må kunne for å utarbeide et slikt produksjonsunderlag.

Standarder for offshore vind-konstruksjoner

2021-04-22 09:00:00 | Siste påmeldingsdag: 2021-04-19 16:00:00

Digitalt kurs 22. april
Med forbehold om oppdateringer
Fornybar energi/vind konsepter
– Aktuelle Standarder for Offshore konstruksjoner i vind og energi prosjekter
// Renewable Energy/Wind Concepts
– Design standards for Offshore structures in wind and energy projects

Levetidsforlengelser for oljeplattformer

2021-05-26 09:00:00 | Siste påmeldingsdag: 2021-05-21 16:00:00

Digitalt kurs 26-27. mai
Aldring og levetidsforlengelser for offshore plattformer –
utfordringen i å kontrollere strukturell integritet
// Ageing and Life Extension of Offshore Structures –
The Challenge of Managing Structural Integrity

Norsk Offshoredag 2021

2021-06-01 08:00:00 | Siste påmeldingsdag: 2021-05-28 16:00:00

Hovedseksjoner:

-Olje og gass

-Fornybar energi/havvind

Edlere metaller og 3D printing

2021-06-03 08:30:00 | Siste påmeldingsdag: 2021-05-27 16:00:00

For bærende konstruksjoner onshore og offshore har det de senere år blitt tatt i bruk stadig nyere materialtyper for bl. a. å redusere vedlikeholdskostnader, fremheve arkitektoniske effekter etc. Dette seminaret vil inneholde foredrag med fokus på marterialegenskaper for Rustfrie stål, Duplex, Super Duplex, Titan og Corten stål.

Norsk Havbruksdag 2021

2021-11-24 08:00:00 | Siste påmeldingsdag: 2021-11-19 16:00:00

Hovedtemaer:

• Status konsesjoner og godkjennelser

• Ny ordning trafikklysgodkjennelser for laks

• Kåseri om Norsk Sjømat ved Arne Hjeltnes

• Havfarm 1, design, prosjektstatus og stålanalyser

• Ombruk av Oljeplattform til Havbruk

• Anvendelse av NYTEK/NS9415

+ mye annet