Kurs og seminarer

Her finner du våre kurs og seminarer.

Dimensjonering av bjelker med utkapp

2021-10-21 09:00:00 | Siste påmeldingsdag: 2021-10-15 16:00:00

Kurs 21. oktober
Bjelker med utkapp med utgangspunkt i prinsipper i kommende ny Eurokode 3-1-13 / EN 1993-1-13 og supplert med aktuelle design eksempler.

Prosjektering av stål iht Eurokode 3 & 4

2021-10-27 08:30:00 | Siste påmeldingsdag: 2021-10-22 16:10:00

• Kurs 27. okt: Allmenne regler og regler for bygninger iht NS-EN 1993-1-1
• Kurs 28. okt: Samvirkekonstruksjoner av stål og betong iht NS-EN-1994-1-1

Del 1: Knutepunkter av I-profiler

2021-11-04 08:45:00 | Siste påmeldingsdag: 2021-10-29 16:00:00

Kurs 4. nov
Praktisk anvendelse av komponentmetoden etter Eurokode 3, NS-EN 1993-1-8
• Analyse og modellering av knutepunkter i konstruksjonsberegninger
• Kapasitetsberegninger for skrudde og sveiste forbindelser
• Beregningseksempler fra den norske Detaljhåndbokserien for knutepunkter av stål

Prosjekteringsregler for Havbruksanlegg

2021-11-09 08:30:00 | Siste påmeldingsdag: 2021-11-04 16:00:00

Rules and standards for Offshore fish farm projects
Seminar 9. november:
• Standarder og krav
• Rammeverket for «offshore» havbrukskonstruksjoner
• Klasseregler og LOC
• NS9415 / NYTEK-22, en status

Norsk Havbruksdag 2021

2021-11-10 09:00:00 | Siste påmeldingsdag: 2021-11-05 16:00:00

Hovedtemaer:
• Status konsesjoner og godkjennelser
• Ny ordning trafikklysgodkjennelser for laks
• Kåseri om Norsk Sjømat ved Arne Hjeltnes
• Havfarm 1, design, prosjektstatus og stålanalyser
• Ombruk av Oljeplattform til Havbruk
+ mye annet

Norsk Ståldag 2021

2021-11-11 09:00:00 | Siste påmeldingsdag: 2021-11-05 16:10:00

Norsk Ståldag som i år arrangeres for 33. gang, er hovedarrangementet for stålbransjen i Norge. Konferansen er et åpent faglig og sosialt møteplass for ajourføring av kunnskaper, knytte til seg nye kontakter og gjenoppfriske gamle kontakter innen stålmiljøet. Årets program har et vidt spekter av de mest aktuelle temaer i stålbransjen for tiden.

Brannteknisk dimensjonering av stål

2021-11-18 08:45:00 | Siste påmeldingsdag: 2021-11-12 16:00:00

Kurs 18. november:
Dimensjonering ihht Eurokode 1 og 3:
NS-EN 1991 Del 1-2 Laster på konstruksjoner ved brann
NS-EN 1993 Del 1-2 Brannteknisk dimensjonering

Prosjektering av Aluminiumskonstruksjoner

2021-11-23 08:30:00 | Siste påmeldingsdag: 2021-11-18 16:00:00

Kurs 23. november:
• Optimalisering av aluminiumsprofiler
• Sammenføyningsregler iht revidert Eurocode 9
• Utmatting av aluminiumskonstruksjoner