Kurs og seminarer

Her finner du våre kurs og seminarer.

Integrasjon av EPD i BIM

2021-05-19 13:00:00 | Siste påmeldingsdag: 2021-05-17 16:00:00

Gratis seminar via Teams onsdag 19. mai, kl. 1300-1345

Årsmøte 2021 – Norsk Stålforbund

2021-05-20 15:00:00 | Siste påmeldingsdag: 2021-05-18 16:00:00

Norsk Stålforbund
inviterer herved bedriftsmedlemmer til digitalt årsmøte torsdag 20. mai, kl. 1500

Årsmøte 2021 – NFS

2021-05-20 16:00:00 | Siste påmeldingsdag: 2021-05-18 16:00:00

Norsk Forening for Stålkonstruksjoner (NFS)
inviterer herved personlige- og bedriftsmedlemmer til digitalt årsmøte torsdag 20. mai, kl. 1600

Levetidsforlengelser for oljeplattformer

2021-05-26 09:00:00 | Siste påmeldingsdag: 2021-05-24 16:00:00

Digitalt kurs 26-27. mai
Aldring og levetidsforlengelser for offshore plattformer –
utfordringen i å kontrollere strukturell integritet
// Ageing and Life Extension of Offshore Structures –
The Challenge of Managing Structural Integrity

Norsk Offshoredag 2021

2021-06-01 08:00:00 | Siste påmeldingsdag: 2021-05-28 16:00:00

Hovedsesjoner:

• Olje og gass

• Fornybar energi/havvind

Prosjektering: Jord-konstruksjonssamvirke

2021-06-16 08:00:00 | Siste påmeldingsdag: 2021-06-14 16:00:00

Dette 2-dagers kurset om jord-konstruksjonssamvirke (SSI) tar spesielt hensyn til stålkonstruksjoner: stålbygg, stålbruer, avstivningssystemer i prefab konstruksjoner og stålpeler.

Norsk Havbruksdag 2021

2021-11-24 08:00:00 | Siste påmeldingsdag: 2021-11-19 16:00:00

Hovedtemaer:

• Status konsesjoner og godkjennelser

• Ny ordning trafikklysgodkjennelser for laks

• Kåseri om Norsk Sjømat ved Arne Hjeltnes

• Havfarm 1, design, prosjektstatus og stålanalyser

• Ombruk av Oljeplattform til Havbruk

• Anvendelse av NYTEK/NS9415

+ mye annet