Stålsorter


Stål er i sterk frammarsj som konstruksjonsmateriale, også i offshore konstruksjoner. Dette skyldes flere forhold. En viktig faktor er utviklingen av stadig høyere stålkvaliteter.

Stål er et fantastisk sterkt materiale, noe som gjenspeiles i andre materialer som forsterkende element som for eksempel armering i betong. Søyler, bjelker og fagverk av stål vil på grunn av sin store styrke gi slankere konstruksjoner som sparer både gulvareal og høyde. Med stål får man også lettere konstruksjoner med mindre vekt på fundamenter og under transport – dette gir en rimeligere konstruksjon og mindre miljøbelastning.

Konstruksjonsstål – er en fellesbetegnelse for sveisbare legeringer av jern og karbon samt andre grunnstoffer som i flytende tilstand har gjennomgått en raffinering med justering av kjemisk sammensetning.

Tettet stål – er fullstendig desoksidert. Det vil si at oksygenet er fjernet slik at det ikke blir gassutvikling når flytende stål størkner. I halvtettet stål er oksygeninnholdet redusert slik at størkningen utvikler mindre gassmengder. Utettet stål er resultatet av en kraftig gassutvikling under størkning.

Ulegerte stål – er stålsorter hvor innholdet av legeringselementene ikke overstiger noen av de grenseverdiene som er angitt i NS-EN 10 020.

Legerte stål – omfatter stålsorter hvor innholdet av minst ett av legeringselementene er større enn angitt i NS-EN 10 020.

Seigherdet stål – har gjennomgått en varmebehandling bestående av oppvarming, bråkjøling og anløping.

Høyfast stål – har en karakteristisk flytegrense som er høyere enn 420 N/mm2.

Normalisert stål – er stål som har oppnådd en finkornet og homogen struktur ved en spesiell varmebehandling kalt normalisering.

Normaliserende valset stål – er stål der den endelige valsingen utføres i et temperaturområde som gir materialegenskaper likeverdige med de som oppnås etter normalisering.

Termomekanisk behandlet stål – er stål fra en valseprosess der den endelige valsingen utføres i et bestemt temperaturområde som gir materialegenskaper som ikke kan oppnås eller gjenskapes ved varmebehandling alene.

Rusttregt stål – er stål som består av kun 1,2 prosent krom pluss litt kobber, fosfor og nikkel. Det danner seg snart et rustlag, men den fortsatte rustdannelsen går fire til åtte ganger så langsomt som for vanlig mykt stål, hvis bare flatene regelmessig får tørke helt.

Sammenlignbare stålkvaliteter

Karbonstål (carbon steel)
Rustfritt stål (Stainless steel)
Offshore stål (Offshore steel)

Lenker

Om stål
Worldsteel Association (WSA)
EUROFER (European Confederation of Iron and Steel Industries)
Jernkontoret (SE)

Forskning
RFCS – Research Fund for Coal and Steel (EU funding programme)
CORDIS & ECSC (EC & European Coal and Steel Community)