Hulldekker på bæresystemer av stål


Anbefalte prinsipper og løsninger

Mange bygg har bæresystem som er en kombinasjon av stål og betongelementer. Det er viktig at bygg prosjekteres og bygges slik at materialene virker sammen på en sikker måte. Denne publikasjonen omhandler bæresystem med stål søyler og bjelker og hulldekker som etasjeskillere. Den er resultatet av et samarbeid mellom Norsk Stålforbund og Betongelementforeningen og bygger på en tidligere utgave nr. 1/98.

Hensikten har vært å komme frem til anbefalte prinsipper, løsninger og detaljer som begge bransjer kan stille seg bak. En viktig målsetting har også vært å få luket ut de løsninger som vi av erfaring vet ikke fungerer tilfredsstillende. Anbefalingene skal fremme god konstruksjons-
praksis, ivareta sikkerheten i montasjefasen og sikre gode, stabile, bestandige og økonomiske konstruksjoner. 

Publikasjonen er gratis og kan bestilles ved å sende en e-post til post@stalforbund.com. Den kan også lastes ned som pdf-fil HER.