Standarder


Stålprodukter
Prosjektering
Utførelse
Sveising
Skrueforbindelser

_________________________

Stålprodukter

NS-EN 508-1 Takplater av metall – Krav til selvbærende plater av stål, aluminium eller rustfritt stål – Del 1: Stål
NS-EN 508-3 Takplater av metall – Krav til selvbærende plater av stål, aluminium eller rustfritt stål – Del 3: Rustfritt stål
NS-EN 10017 Ulegerte stålstenger for trekking og/eller kaldvalsing – Dimensjoner og toleranser
NS-EN 10020 Definisjon og klassifisering av stålsorter
NS-EN 10021 Generelle tekniske leveringsbetingelser for stål og stålprodukter
NS-EN 10024 Varmvalsede I-bjelker med innvendige skrå flensflater – Form- og dimensjonstoleranser
NS-EN 10025-1 Varmvalsede produkter av konstruksjonsstål – Del 1: Generelle leveringsbetingelser
NS-EN 10025-2 Varmvalsede produkter av konstruksjonsstål – Del 2: Tekniske leveringsbetingelser for ulegert konstruksjonsstål
NS-EN 10025-3 Varmvalsede produkter av konstruksjonsstål – Del 3: Tekniske leveringsbetingelser for normalisert/normaliserende valset sveisbare finkornbehandlede konstruksjonsstål
NS-EN 10025-4 Varmvalsede produkter av konstruksjonsstål – Del 4: Tekniske leveringsbetingelser for termomekanisk valset sveisbare finkornbehandlede konstruksjonsstål
NS-EN 10025-5 Varmvalsede produkter av konstruksjonsstål – Del 5: Tekniske leveringsbetingelser for konstruksjonsstål med forbedret motstand mot atmosfærisk korrosjon
NS-EN 10025-6 Varmvalsede produkter av konstruksjonsstål – Del 6: Tekniske leveringsbetingelser for flate produkter av høyfast konstruksjonsstål i seigherdet tilstand
NS-EN 10027-1 Stål – Betegnelsessystemer – Del 1: Stålbetegnelser
NS-EN 10027-2 Stål – Betegnelsessystemer – Del 2: Numerisk system
NS-EN 10029 Varmvalsede stålplater med tykkelse 3 mm eller mer – Toleranser på dimensjoner, form og masse
NS-EN 10034 I- og H-profiler av konstruksjonsstål – Form- og dimensjonstoleranser
NS-EN 10048 Varmvalsede smale stålbånd – Form- og dimensjonstoleranser
NS-EN 10051 Kontinuerlig varmvalsede ubelagte plater og bånd av ulegerte og legerte stål – Toleranser på dimensjoner og form
NS-EN 10055 Varmvalsede likebente T-profiler av stål med avrundet rot og kant – Dimensjoner og form- og dimensjonstoleranser
NS-EN 10056-1 Likebent og ulikebent vinkelstål for konstruksjonsformål – Del 1: Dimensjoner
NS-EN 10056-2 Likebent og ulikebent vinkelprofil av konstruksjonsstål – Del 2: Form- og dimensjonstoleranser
NS-EN 10058 Varmvalset flatstål for generell bruk – Dimensjoner og toleranser på form og dimensjoner
NS-En 10059 Varmvalset firkantstål for generell bruk – Dimensjoner og toleranser på form og dimensjoner
NS-EN 10060 Varmvalset rundstål for generell bruk – Dimensjoner og toleranser på form og dimensjoner
NS-EN 10061 Varmvalset sekskantstål for generell bruk – Dimensjoner og toleranser på form og dimensjoner
NS-EN 10079 Definisjon av stålprodukter
NS-EN 10080 Armeringsstål – Sveisbar armering – Del 1: Generelle krav
NS-EN 10088-1 Rustfrie stål – Del 1: Liste over rustfrie stålsorter
NS-EN 10088-2 Rustfrie stål – Del 2: Tekniske leveringsbetingelser for plater og bånd av korrosjonsbestandige stål for alminnelig bruk
NS-EN 10088-3 Rustfrie stål – Del 3: Tekniske leveringsbetingelser for halvfabrikata, stenger, tråd, profiler og blanke produkter av korrosjonsbestandige stål for alminnelig bruk
NS-EN 10130 Kaldvalsede plater av lavkarbonstål egnet for kaldforming – Tekniske leveringsbetingelser
NS-EN 10131 Kaldvalsede, ubelagte og elektrolytisk sinkbelagte eller sink-nikkelbelagte høyfaste flate lavkarbonstål-produkter for kaldforming – Toleranser for dimensjoner og form
NS-EN 10139 Kaldvalsede ubelagte smale stålbånd av blødt stål for kaldforming – Tekniske leveringsbetingelser
NS-EN 10140 Kaldvalsede smale stålbånd – Toleranser for dimensjoner og form
NS-EN 10143 Kontinuerlig varmmetalliserte stålplater og -bånd – Toleranser for dimensjoner og form
NS-EN 10149-1 Varmvalsede flate produkter av høyfast stål for kaldforming – Del 1: Generelle leveringsbetingelser
NS-EN 10149-2 Varmvalsede flate produkter av høyfast stål for kaldforming – Del 2: Leveringsbetingelser for termomekanisk valsede stål
NS-EN 10149-3 Varmvalsede flate produkter av høyfast stål for kaldforming – Del 3: Leveringsbetingelser for normalisert eller normaliserende valset stål
NS-En 10160 Ultralyd prøving av flate stålprodukter med tykkelse større enn eller lik 6 mm (refleksjonsmetode)
NS-EN 10163-1 Leveringsbetingelser for overflatetilstand av varmvalsede plater, bredflatstål og profiler – Del 1: Generelle krav
NS-EN 10163-2 Leveringsbetingelser for overflatetilstand av varmvalsede plater, bredflatstål og profiler – Del 2: Plater og bredflatstål
NS-EN 10163-3 Leveringsbetingelser for overflatetilstand av varmvalsede plater, bredflatstål og profiler – Del 3: Profiler
NS-EN 10164 Stålprodukter med forbedrede deformasjonsegenskaper vinkelrett på produktets overflate – Tekniske leveringsbetingelserNS-EN 10168 Jern og stålprodukter – Inspeksjonsdokumenter – Liste over informasjon og beskrivelse
NS-EN 10169-1 Kontinuerlig organisk belagte (coil-belagte) flate stålprodukter – Del 1: Generell informasjon (definisjoner, materialer, toleranser, prøvingsmetoder)
NS-EN 10169-2 Kontinuerlig organisk belagte (kveil-belagte) flate stålprodukter – Del 2: Produkter for utvendig bruk på bygninger
NS-EN 10169-3 Kontinuerlig organisk belagte (coil-belagte) flate stålprodukter – Del 3: Produkter for bygginteriør
NS-EN 10204 Metalliske materialer – Typer av inspeksjonsdokumenter
NS-EN 10210-1 Varmformede hulprofiler av ulegerte og finkornbehandlede konstruksjonsstål – Del 1: Tekniske leveringsbetingelser
NS-EN 10210-2 Varmformede hulprofiler av ulegerte og finkornbehandlede konstruksjonsstål – Del 2: Toleranser, dimensjoner og tekniske verdier
NS-EN 10219-1 Kaldformede sveiste hulprofiler av ulegerte og finkornbehandlede konstruksjonsstål – Del 1: Tekniske leveringsbetingelser
NS-EN 10219-2 Kaldformede sveiste hulprofiler av ulegerte og finkornbehandlede konstruksjonsstål – Del 2: Toleranser, dimensjoner og tekniske verdier
NS-EN 10225 Sveisbare konstruksjonsstål for faste konstruksjoner til havs – Tekniske leveringsbetingelser
NS-EN 10248-1 Varmvalset spunt av ulegert stål – Del 1: Tekniske leveringsbetingelser
NS-EN 10248-2 Varmvalset spunt av ulegert stål – Del 2: Form- og dimensjonstoleranser
NS-EN 10249-1 Kaldformet spunt av ulegert stål – Del 1: Tekniske leveringsbetingelser
NS-EN 10249-2 Kaldformet spunt av ulegert stål – Del 2: Form- og dimensjonstoleranser
NS-EN 10268 Kaldvalsede flate produkter med høy flytegrense for kaldforming – Tekniske leveringsbetingelser
NS-EN 10279 Varmvalset kanalstål – Toleranser for form, dimensjoner og masse
NS-EN 10296-1 Sveiste runde stålrør for mekanisk og generell bruk – Tekniske leveringsbetingelser – Del 1: Ulegerte og legerte stålrør
NS-EN 10296-2 Sveiste runde stålrør for mekanisk og generell bruk – Tekniske leveringsbetingelser- Del 2: Rustfrie stålrør
NS-EN 10297-1 Sømløse sirkulære stålrør for mekanisk og alminnelig bruk – Tekniske leveringsbetingelser – Del 1: Ulegerte og legerte stålrør
NS-EN 10297-2 Sømløse runde stålrør for mekanisk og generell bruk – Tekniske leveringsbetingelser- Del 2: Rustfrie stålrør
NS-EN 10346 Kontinuerlig varmmetalliserte flate stålprodukter – Tekniske leveringsbetingelser
NS-EN ISO 1127 Dimensjoner, toleranser og masse per lengdeenhet
NS-EN ISO 9445-1 Kontinuerlige kaldvalsede, rustfrie stål – Toleranser på dimensjoner og form – Del 1: Smale bånd og kuttede lengder
NS-EN ISO 9445-2 Kontinuerlige kaldvalsede, rustfrie stål – Toleranser på dimensjoner og form – Del 2: Brede bånd og plater
ISO 4997 Cold-reduced carbon steel sheet of structural quality

Prosjektering

Eurokode 0: NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner
Eurokode 1: NS-EN 1991 Laster på konstruksjoner
Eurokode 2: NS-EN 1992 Prosjektering av betongkonstruksjoner
Eurokode 3: NS-EN 1993 Prosjektering av stålkonstruksjoner
Eurokode 4: NS-EN 1994 Prosjektering av samvirkekonstruksjoner i stål og betong
Eurokode 5: NS-EN 1995 Prosjektering av trekonstruksjoner
Eurokode 6: NS-EN 1996 Prosjektering av murkonstruksjoner
Eurokode 7: NS-EN 1997 Geoteknisk prosjektering
Eurokode 8: NS-EN 1998 Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning
Eurokode 9: NS-EN 1999 Prosjektering av aluminiumskonstruksjoner

Eurokode 0: NS-EN 1990 
Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner

Eurokode 1: NS-EN 1991
Laster på konstruksjoner – Allmenne laster
Del 1-1 Tetthet, egenvekt og nyttelaster i bygninger
Del 1-2 Laster på konstruksjoner ved brann
Del 1-3 Snølaster
Del 1-4 Vindlaster
Del 1-5 Termiske påvirkninger
Del 1-6 Laster under utførelse
Del 1-7 Ulykkeslaster

Eurokode 3: NS-EN 1993
Prosjektering av stålkonstruksjoner
Del 1-1 Allmenne regler og regler for bygninger (norsk)
Del 1-2 Brannteknisk dimensjonering
Del 1-3 Konstruksjoner av kaldformede tynnplateprofiler
Del 1-4 Konstruksjoner av rustfritt stål
Del 1-5 Plater påkjent i plateplanet
Del 1-6 Skallkonstruksjoner
Del 1-7 Plater påkjent normalt på plateplanet
Del 1-8 Knutepunkter og forbindelser (norsk)
Del 1-9 Utmattingspåkjente konstruksjoner
Del 1-10 Materialets bruddseighet og egenskaper i tykkelsesretningen (norsk)
Del 1-11 Kabler og strekkstag
Del 1-12 Konstruksjoner med høyfast stål
Del 2 Bruer
Del 3-1 Tårn og master
Del 3-2 Skorsteiner
Del 4-1 Siloer
Del 4-2 Tanker
Del 4-3 Røranlegg
Del 5 Peler (spunt)
Del 6 Kranbaner

Eurokode 4: NS-EN 1994
Prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stål og betong
Del 1-1 Allmenne regler og regler for bygninger
Del 1-2 Brannteknisk dimensjonering
Del 2 Bruer

Eurokode 8: NS-EN 1998
Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning
Del 1 Allmenne regler, seismiske laster og regler for bygninger
Del 2 Bruer
Del 3 Vurdering og forsterkning av eksisterende bygninger
Del 4 Siloer, beholdere og rørledninger
Del 5 Fundamenter, støttekonstruksjoner og geotekniske forhold
Del 6 Tårn, master og skorsteiner

Utførelse

NS-EN 1090
Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner
Del 1: Krav til samsvarsvurdering av lastbærende komponenter
Del 2: Tekniske krav til stålkonstruksjoner
Del 3: Tekniske krav til aluminiumkonstruksjoner

Sveising

NS 477 Sveising – Regler for sertifisering av sveiseinspektører
NS-EN ISO 9606-1 Godkjenning av sveisere – Smeltesveising – Del 1: Stål
NS-EN ISO 15607 Spesifisering og godkjenning av sveiseprosedyrer for metalliske materialer – Generelle regler
NS-EN ISO 15609-1 Spesifisering og godkjenning av sveiseprosedyrer for metalliske materialer – Sveiseprosedyrespsifikasjon – Del 1: Buesveising
NS-EN ISO 15614-1 Spesifisering og godkjenning av sveiseprosedyrer for metalliske materialer – Sveiseprosedyreprøving – Del 1: Bue- og gassveising av stål og buesveising av nikkel og nikkellegeringer
NS-EN ISO 15610 Spesifisering og godkjenning av sveiseprosedyrer for metalliske materialer – Godkjenning ved bruk av godkjente tilsettmaterialer og hjelpestoffer
NS-EN ISO 15611 Spesifisering og godkjenning av sveiseprosedyrer for metalliske materialer – Godkjenning basert på tidligere sveiseerfaring
NS-EN ISO 15612 Spesifisering og godkjenning av sveiseprosedyrer for metalliske materialer – Godkjenning ved en standard sveiseprosedyre
NS-EN ISO 15613 Spesifisering og godkjenning av sveiseprosedyrer for metalliske materialer – Godkjenning ved en før-produksjonsprøving
NS-EN ISO 14731 Sveisekoordinering – Oppgaver og ansvarsområder
NS-EN ISO 3834-1 Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer – Del 1: Retningslinjer for valg av aktuelt nivå av kvalitetskrav
NS-EN ISO 3834-2 Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer – Del 2: Omfattende kvalitetskrav
NS-EN ISO 3834-3 Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer – Del 3: Standard kvalitetskrav
NS-EN ISO 3834-4 Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer – Del 4: Elementære kvalitetskrav
NS-EN ISO 3834-5 Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer – Del 5: Normative referanser for kravene i ISO 3834-2, ISO 3834-3 og ISO 3834-4
NS-EN 756 Tilsettmaterialer og hjelpestoffer for sveising – Massivtråd, rørtråd og trådfluss-kombinasjoner for pulverdekket buesveising av ulegerte stål og finkornstål – Klassifisering
NS-EN 970 Ikke-destruktiv prøving av smeltesveiser – Visuell inspeksjon
NS-EN 1011-1 Sveising – Anbefalinger for sveising av metalliske materialer – Del 1: Generell veiledning for lysbuesveising
NS-EN 1011-2 Sveising – Anbefalinger for sveising av metalliske materialer – Del 2: Lysbuesveising av ferrittiske stål
NS-EN 1011-3 Sveising – Anbefalinger for sveising av metalliske materialer – Del 3: Lysbuesveising av rustbestandige stål
NS-EN 1011-5 Sveising – Anbefalinger for sveising av metalliske materialer – Del 5: Sveising av kompoundstål
NS-EN 1418 Sveiseteknisk personell – Godkjenning av sveiseoperatører for smeltesveising og maskinstillere for motstandssveising ved fullmekanisert og automatisk sveising av metalliske materialer
NS-EN ISO 4063 Sveising og beslektede metoder – Nomenklatur for metoder og referansenummer
NS-EN ISO 5817 Sveising – Smeltesveiste forbindelser i stål, nikkel, titan og deres legeringer (strålesveising ikke inkludert) – Kvalitetsgrupper for uregelmessigheter
NS-EN ISO 6520-1 Sveising og beslektede metoder – Klassifisering av geometriske uregelmessigheter i metalliske materialer – Del 1: Smeltesveising
NS-EN ISO 6520-2 Sveising og beslektede metoder – Klassifisering av geometriske uregelmessigheter i metalliske materialer – Del 2: Press-sveising
NS-EN ISO 9692-1 Sveising og relaterte metoder – Anbefalinger for fugetildanning – Del 1: Manuell metallbuesveising, gassbeskyttet metallbuesveising, gassveising, TIG-sveising og strålesveising av stål
NS-EN ISO 9692-2 Sveising og relaterte metoder – Fugetildanning – Del 2: Pulverdekket buesveising av stål
NS-EN ISO 9692-3 Sveising og relaterte metoder – Anbefalinger for fugetildanning – Del 3: MIG-sveising og TIG-sveising av aluminium og dens legeringer
NS-EN ISO 9692-4 Sveising og relaterte metoder – Anbefalinger for fugetildanning – Del 4: Belagte stål
NS-EN ISO 17660-1 Sveising – Sveising av armeringsstål – Del 1: Lastbærende sveiseforbindelser
NS-EN ISO 17660-2 Sveising – Sveising av armeringsstål – Del 2: Ikke-lastbærende sveiseforbindelser
ISO/TR 15608 Welding — Guidelines for a metallic materials grouping system

Skrueforbindelser

NS-EN ISO 898-1 Mekaniske egenskaper for festeelementer av karbonstål og stållegeringer – Del 1: Skruer og pinneskruer (ISO 898-1:1999)
NS-EN ISO 3506-1 Mekaniske egenskaper for korrosjonsbestandige festeelementer av rustfritt stål – Del 1: Skruer og pinneskruer (ISO 3506-1:1997)
NS-EN ISO 10684 Festelementer – Varmforsinkede belegg (ISO 10684:2004)
NS-EN 14399-1 Høyfaste skrueforbindelser for forspenning til konstruksjonsformål – Del 1: Generelle krav
NS-EN 14399-2 Høyfaste skrueforbindelser for forspenning til konstruksjonsformål – Del 2: Egnethetsprøving for forspenning
NS-EN 14399-3 Høyfaste skrueforbindelser for forspenning til konstruksjonsformål – Del 3: System HR – Sekskantskrue- og mutterforbindelser
NS-EN 14399-4 Høyfaste skrueforbindelser for forspenning til konstruksjonsformål – Del 4: System HV – Sekskantskrue -og mutterforbindelser
NS-EN 14399-5 Høyfaste skrueforbindelser for forspenning til konstruksjonsformål – Del 5: Underlagsskiver
NS-EN 14399-6 Høyfaste skrueforbindelser for forspenning til konstruksjonsformål – Del 6: Skråfasede underlagsskiver
NS-EN 14399-7 Høyfaste skrueforbindelser for forspenning til konstruksjonsformål – Del 7: System HR – Senkskruer og mutterforbindelser
NS-EN 14399-8 Høyfaste skrueforbindelser for forspenning til konstruksjonsformål – Del 8: System HV – Sekskantpasskrue- og mutterforbindelser
NS-EN 14399-9 Høyfaste skrueforbindelser for forspenning til konstruksjonsformål – Del 9: System HR eller HV – Bolter og mutterforbindelser med direkte strekkindikatorer
NS-EN 14399-10 Høyfaste skrueforbindelser for forspenning til konstruksjonsformål – Del 10: System HRC – Bolte- og mutterforbindelser med kalibrert forlast
NS-EN 15048-1 Sammensetning av ikke-forspente konstruksjonsbolter – Del 1: Genrelle krav
NS-EN 15048-2 Sammensetning av ikke-forspente konstruksjonsbolter – Del 2: Egnethetsprøving
NS-EN ISO 4014 Sekskantbolter – Utførelsesklasse A og B
NS-EN ISO 4016 Sekskantbolter – Utførelsesklasse C
NS-EN ISO 4017 Sekskantskruer – Utførelsesklasse A og B
NS-EN ISO 4018 Sekskantskruer – Utførelsesklasse C
NS-EN ISO 898-2 Mekaniske egenskaper for festeelementer av karbonstål og legerte stål – Del 2: Muttere med spesifiserte fasthetsklasser – Grovgjenger og fingjenger
NS-EN ISO 3506-2 Mekaniske egenskaper for korrosjonsbestandige festeelementer av rustfritt stål – Del 2: Muttere
NS-EN ISO 4032 Sekskantmuttere, type 1 – Utførelsesklasse A og B
NS-EN ISO 4033 Sekskantmuttere, type 2 – Utførelsesklasse A og B
NS-EN ISO 4034 Sekskantmuttere – Utførelsesklasse C
NS-EN ISO 2320 Stål-sikringsmuttere – Mekaniske egenskaper og ytelsesegenskaper
NS-EN ISO 7040 Vanlige sekskantsikringsmuttere (med ikke-metallisk element) – Fasthetsklasse 5, 8 og 10
NS-EN ISO 7042 Høye sekskantsikringsmuttere med metallelement – Fasthetsklasse 5, 8, 10 og 12
NS-EN ISO 7719 Vanlige sekskantsikringsmuttere med metallelement – Fasthetsklasse 5, 8 og 10
NS-EN ISO 10511 Lave sekskantsikringsmuttere (med ikke-metallisk element)
NS-EN ISO 10512 Sekskant-sikringsmutter (med ikke-metallisk element), type 1, med metriske fingjenger – Fasthetsklasse 6, 8, og 10
NS-EN ISO 10513 Høye sekskantsikringsmuttere med metallelement, med metriske fingjenger – Fasthetsklasse 8, 10 og 12

Lenker

Nasjonale

Standard Norge
NORSOK
DNV GL Rules & Standards

Internasjonale

AISC – American Institute of Steel Construction. Standards
API – American Petroleum (Codes and standards) Institute