Om Norsk Stålforbund


Norsk Stålforbund er et felles organ for stålbransjen som på best mulig måte skal utnytte de tilgjengelige samlede resurser for å fremme bruken av stål.

Norsk Stålforbund skal være et kompetansesenter for stål og bruken av stål.

Organisering/administrasjon:

Norsk Stålforbund har sin basis i følgende organisasjoner eller foreninger som alle har som formål å fremme anvendelsen av stål:
– Den norske Stålgruppen som representerer stålentreprenørene
– Norsk Forening for Stålkonstruksjoner som representerer engineeringmiljøet
– Stål- og Metallgrossistenes Forening som representerer distribusjonsleddet
– Stålprodusentene som representerer stålprodusentene
– IGS (Industrigruppen Stål og Fasade) som representerer levarandører av tak og fasader

I tillegg er en del enkeltbedrifter og enkeltforeninger medlemmer.