Programvare


Innhold:

Weld IT programvare
Sec4b (beregner tverrsnitt og dimensjonerer ihht Eurokode 3)
Elefir-EN (branndimensjonering ihht Eurokode 3)
SBI Steel Connections

______________

Weld IT er leverandør av produksjonsstyringssystem for sveisebedrifter. Systemet innehar løsninger som trengs får sikre oversikt i prosjekt, FPC-/KS-systemer, HMS-systemer samt oversikt over bedriftens sveiseprosedyrer. Weld IT bidrar også til at kostnadskurven peker nedover med at man effektiviserer dokumenthåndteringsprosessen.

Weld IT fjerner barrierer slik at ledere og ressurspersoner skal slippe å forholde seg til komplekse dokumentasjonssystemer. Når sveisejobben er ferdig i verkstedet, er også dokumentasjonen ferdig. Med fokus på brukervennlighet og kundetilfredshet ønsker vi å styrke våre kunders konkurransekraft.

Weld IT tilbyr også konsulenttjenester innen sveise og HMS.

Hjemmeside: Weld IT

______________

Sec4b beregner tverrsnittsverdier og tverrsnittsklasser og kontrollerer tverrsnittet for et sett av laster. Programmet utfører også kapasitetskontroll av bjelker og søyler som utsettes for kombinert bøyning og aksialkraft, både av standardprofiler og egendefinerte tverrsnitt.

Last ned gratis demo 
Dersom du bruker Internet Explorer; så installer programmet fra her
Hvis du ikke bruker Microsoft Internet Explorer, last ned fra her

Pris per lisens: kr 3.900,- Student / medlemspris kr 2.730,-
Hver lisens kan benyttes på 3 ulike PC´er.

Bestilling: Send e-post til post@stalforbund.com

______________

Elefir-EN beregner stålkonstruksjoners bæreevne ved brann ihht EN 1993-1-2 og EN 1991-1-2. Programmet beregner raskt og nøyaktig kapasiteten til stålkomponenter i en brannsituasjon.

Last ned gratis demo!
Du kan laste ned programmet «Elefir-EN» HER. Dette er en demoversjon av programvaren (kun HEB 140). For å installere fullversjonen av programvaren må du registrere den med en gyldig kode som følger med boka «Fire Design of Steel Structures». Boka kan bestilles i vår nettbutikk, her.

______________

SBI Steel Connections er et beregningsprogram for dimensjonering av knutepunkter i stål. Programmet er basert på de beregningseksempler som gis i Detaljhåndbokserien. I den siste versjonen er det mulig å selv velge hvilke nasjonale parametre (NDP) man vil att programmet skal regne med. Man kan også velge engelskspråklig interface. Disse to store forandringer gjør det mulig å anvende programmet i hele Europa. For å underlette for brukerne i Norge og Danmark kan man velge nasjonale NDPer direkte. Salg og distribusjon skjer via NOIS: post@nois.no