Sveiste bjelker


Sveiste bjelker gjør det mulig å skreddersy en stålprofil for en bestemt funksjon. Profilform og styrke kan varieres fritt. Av økonomiske årsaker foretrekkes enkle former som kan utføres ved hjelp av sveiseautomater.

Sveiste bjelker tilvirkes etter bestilling og ofte etter produsentens egne profiltabeller. Sveisede bjelker bygges som regel med overhøyde for å kompensere nedbøyning fra lastene.

De vanligste bjelkene er sveiste I-bjelker med plant eller profilert liv samt kasse-, hatte- og fagverksbjelker. 

I-bjelker
Sveiste I- og kassebjelker anvendes ved store spennvidder. Ved store laster, f eks i broer, er en steghøyde på 3000 mm ikke uvanlig. Asymmetriske bjelker anvendes i samvirkekonstruksjoner og til traverskranbaner. I hybride bjelker velger man ofte lavere flytegrense i steget enn i flensene. 

Fagverksbjelker
Bjelker i haller med store spennvidder utføres vanligvis som fagverksbjelker eller I-bjelker med profilert liv. Fagverksbjelker sveises av varmvalsede profiler eller hule profiler i over- og undergurt og ofte med hulprofiler som diagonaler.  

Hattebjelker

Sveiste hattebjelker anvendes i etasjeskillere. Ved at bjelkene bygges inn i dekkene får man en lavere dekkehøyde og dessuten en mindre temperaturutvikling ved påvirkning fra brann. Bjelkene er gjennom sin kasseform vridningsstive som er en stor fordel under montering av dekkeelementene. I kontorbygg og boligblokker er det mer og mer vanlig med hulldekker på stål bæresystem av hattebjelker og søyler. 

Den mest brukte profiltypen er HSQ.

Sveiste kasseprofiler anvendes ofte til søyler som har store laster og for å begrense tverrsnittet. 

Traverskranbaner
Sveist traverskranbane med bjelkeangivelsen HST h – t – b – b redegjøres for i SBI publikasjon nr. 109, «Traverskranbana». Der redegjøres det for tverrsnittsverdene og momentkapasitetene for et utvalg av lempelige asymmetriske bjelker i stålkvalitet S355.

Bjelketabeller – Sveiste bjelker 

Her finner du bjelketabeller med konstruksjonsdata for hattebjelker. Tabellene omfatter de hattebjelker som finnes tilgjengelige på det nordiske markedet:

Hatteprofil: THP, tosidig hatteprofil
En «norsk» hatteprofil som er tatt fram av norske hulldekkeprodusenter. Tabell står i Stål Håndbok Del 1
Boka bestilles i bokhandel på nett, her

Hatteprofil: THP, tosidig hatteprofil
En «norsk» hatteprofil som er tatt fram av norske hulldekkeprodusenter. Tabell står i Stål Håndbok Del 1
Boka bestilles i bokhandel på nett, her

Hatteprofil: HSQ-bjelken – Leverandør: Skanska Stålfabrikken  
Tabell: HSQ-balken.pdf 

Hatteprofil: FSQ-bjelken – Leverandør Forssells Smide

NS-bjelken – Leverandør Contiga AB
IFB-bjelken – Leverandør ArcelorMittal
Tabell: IFB-bjelken
SFB-bjelken – Leverandør ArcelorMittal
Tabell: SFB-bjelken

Deltabjelken – Leverandør Peikko

HPC-bjelken – Leverandør Svecon Steel AB 
Hjemmesdie, se www.hpcbalken.se 
(samvirkebjelke av stål og betong)

SWT-bjelken – Leverandør Scandinavian WeldTech