Prosjekter


Pågående prosjekter

EPD-generator

Grønt stål

Ombruk av stål

Workshop ved AHO, BAH og NTNU

Norsk Stålkonstruksjonspris

Norske Arkitektstudents Stålpris