CE-merking


Fra 1. juli 2014 er det krav om å CE-merke og Ytelseserklære stål- og aluminiumskonstruksjoner til byggverk, i alle EU og EØS land.

I henhold til den nye byggevareforordningen, CPR, som i 2014 ble implementert i Plan og Bygningslovens TEK10, har produsenter, distributører og importører av byggevarer fått nye juridiske forpliktelser til å CE-merke sine produkter der de er dekket av enten en harmonisert standard eller en ETA (Europeisk teknisk bedømmelse). Dette gjelder ikke bare for bestanddeler (som stålbjelker, skruer etc), men også fabrikkerte konstruksjoner, framstilt av CE-merkede byggevarer. Dette betyr at alle foretak som tilvirker stål- og aluminiumskonstruksjoner må sertifiseres av et godkjent kontrollorgan mot NS-EN 1090-1. 

Veileder

Norsk Stålforbund har utarbeidet publikasjonen Veileder til CE-merking av stålkonstruksjoner. Den kan bestilles som pdf her. Den er gratis for medlemmer i Norsk Stålforbund (skriv til post@stalforbund.com).

www.en1090.no

Les om kravene til sertifisering, CE-merking, Ytelseserklæring, valg av utførelsesklasser og hvilke medlemsforetak som er EN 1090-sertifisert på www.en1090.no.