Brann


Dersom bygningsdelen har krav til brannmotstand over tid skal alle materialer dimensjoneres for påvirkninger fra brann i henhold til gjeldende regler og standarder.

Ved lengre brannmotstandstid og meget høye temperaturer, mister stålet sin styrke og har behov for isolering. Til dette finnes det i dag mange utmerkede produkter på markedet så som brannmalinger og ulike typer isolerende plater. I mange bygg f eks helsebygg, er det også blitt mer vanlig med sprinkleranlegg. Dette betyr at brann i seg selv ikke er noe argument mot å bruke stål.

Læreboka Stål Håndbok Del 3 har et eget kapittel om dimensjonering av stålkonstruksjoner mhp brannpåvirkning, inkludert regneeksempler. Boka kan bestilles HER.

En mer omfattende lærebok er ECCS´ Fire design of Steel Structures (se bilde). Den omhandler brannteknisk dimensjonering av stålkonstruksjoner ihht Eurokode 3-1-2. Programvaren Elefire-EN følger gratis med boka. Boka kan bestilles HER.

Utvidet brannmotstandstabell

Norsk Stålforbund har publisert en utvidet tabell for bærende bygningsdelers brannmotstand avhengig av brannklasse. Tabellen er utarbeidet på basis av preaksepterte ytelser / unntak i § 11-4: tabell 1 i Veiledning til Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven (TEK17). Den er ment å underlette forståelsen av unntakene og hindre ulike tolkninger. Last ned Brannmotstandstabellen HER.

Godkjente brannmalinger

Norsk Stålforbund har utarbeidet en oversikt over lisensierte og godkjente brannmalingsprodukter for stål på det norske markedet. Den kan lastes ned fra HER.

Lenker

Nasjonale

Byggteknisk forskrift med Veiledning

Internasjonale

Artikler om stål og brann:
Is Fire Protection Necessary? av Jef Robinson 
An Engineering Respons to Fire Safety av Jef Robinson