Medlemskap


NORSK STÅLFORBUND
stålbransjens egen organisasjon

Norsk Stålforbund
– den foretrukne arena for interessearbeid og nettverksbygging
– møteplassen mellom leverandør og brukere
– øker bedriftenes verdiskaping og konkurransefortrinn
– talerør for bransjen og lobbyist overfor beslutningstakere

Norsk Stålforbund er en selvstendig interesseorganisasjon som arbeider for å fremme faglig utvikling, kunnskap og anvendelse av stål i alle typer konstruksjoner. Bak Norsk Stålforbund står en rekke organisasjoner, foreninger og enkeltbedrifter fra det norske stålmiljøet.

Hva får bedriften igjen for medlemskapet?

Bedriften får gratis veiledning om standarder og andre tekniske problemstillinger
Bedriften blir profilert på våre hjemmesider www.stalforbund.no og ev. www.en1090.no og i tidsskriftet Stålbygg.
Bedriften vil få fri tilgang på spesiell medlemsinformasjon, diverse gratis publikasjoner og programvarer, medlemsrabatter på bøker og kurs, samt advokatbistand og gunstige forsikringsordninger (kan utgjøre store besparelser).

Som medlem har man rett til å abonnere på EPD-generatoren for stålprodukter.

Bedriften vil bli en del av et miljø der erfaringer og kunnskaper utveksles og med muligheter for samarbeid og nye oppdrag.
Bedriften får direkte innflytelse på forbundets arbeid som har betydning for bedriftens konkurransekraft.

Ta kontakt for å motta tilbud om medlemskap, skriv til post@stalforbund.com

Dokumenter:

«Norsk Stålforbunds vedtekter» vedtatt på årsmøte 27. april 2023 kan lastes ned HER

«Årsmøteprotokoll 2023» av 27. april 2023 kan lastes ned HER

«Årsrapport 2022-2023» kan lastes ned fra HER

«Retningslinjer for overholdelse av konkurranseloven» av 11. mars 2021 kan lastes ned HER