Stålimport


Stålimport – mengder og pris

Vi tilbyr årsabonnement for medlemsforetak i Norsk Stålforbund på vår statistikk for import av stålprodukter. Underlag for tallmateriale er basert på offisielt tallmateriale fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) kapittel 72 og 73.

Statistikken som oppdateres månedlig, viser historisk utvikling av alle produktgrupper både i tonnasje og pris. I tillegg vises alle leverandørlands mengder og pris.

For behandling og visning av data er det en grafisk fremstilling av historiske data som egner seg for visuell framvisning på møter o. l. Statistikken leveres i Excel-format..

Pris: kr. 6.800 /år

Utdrag av statistikken:

Alle varer kan vises grafisk på mengde og pris
Månedlige målinger av hver vare, også leverandørland vises

De som er interessert i abonnement kan henvende seg til Norsk Stålforbund for å motta et gratis eksemplar! Skriv til post@stalforbund.com