APPer


Norsk Stålforbund i samarbeid med Stålbyggnadsinstitutet (SBI) og det Portugisiske stålforbundet CMM har finansiert utviklingen av ECCS APPer. Det er mulig for Norske og Svenske leverandører å annonsere i APPene samt å bli oppført på kartet.

EC3 steel member calculator

Den første APPen som ble uviklet, «EC3 steel member calculator», inneholder profiltabeller og beregner stålbjelker og stålsøyler ihht Eurokode 3-1-1. Den er nå videreutviklet til også å beregne bjelke-søyle (samtidig bøyning og aksialkraft).

Last ned APPen fra her: Android APP eller iAPP

 ———————————————– 

Buildings LCA

Den andre APPen som er utviklet er kalt «Buildings LCA». Den er basert på resultatet av beregningene i «EC3 steel member calculator» men gir i tillegg miljøpåvirkninger fra produksjon av stålprofiler og hele bygningen.

Last ned APPen fra her: Android APP og iAPP
eller fra HER

 ———————————————–

EC3 steel connections calculator

ECCS har nå publisert en ny APP, kalt «EC3 Steel Connections Calculator». Den beregner kapasiteter av mekaniske forbindelser som: bolter, skruer og nagler, i henhold til kapittel 3 i Eurokode 3, del 1.8. Den inneholder også en database over mekaniske festemidler og leverandører. Katalogen er organisert i flere kategorier og underkategorier. 

Last ned APPen fra her: Android APP eller iAPP