Lenker


Nasjonale lenker

Organisasjoner

Statistikk, bygg

Produkter og tjenester

Arkitektur

Utdanning

Standarder

Forskning

Byggeregler

Statistikk, stål

Fagbøker/publikasjoner

Internasjonale lenker

Organisasjoner

Statistikk, bygg

Stålprodusenter

Stål og miljø

Om stålproduksjon

Arkitektur

Nyheter, stål

Standarder

Portaler

Byggeregler

Forskning

Fagbøker og publikasjoner

Statistikk, stål

Fagstoff (Eurokoder)

Nasjonale

Organisasjoner
Den norske Stålgruppen / Norwegian Group of Steel Construction
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner
Nordic Galvanizers
Industrigruppen Stål og Fasade (IGS)

Produkter og tjenester
Norsk Stålforbunds medlemmer
Stålguiden

Utdanning
Høgskoler: Teknologi, ingeniørfag og arkitektur
Utdanning, Høgskoler: Ingeniør Bygg
Utdanning, VGS: Sveisefaget
Utdanning, VGS: Platearbeiderfaget 
NTNU – Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Forskning
SINTEF Byggforsk
Norges Forskningsråd (Research Counsil of Norway)

Statistikk, stål
Produksjon, priser, eksport…
Stålprisindekser  for hhv bærestål og armering
Stålimport – mengder og pris
SSB´s prisindeks for førstegangsomsetning innenlands
SSB´s utenrikshandel med varer

Statistikk, bygg
Prognosesenteret (overvåkning av byggeaktivitet og byggevarer)
SSB´s byggearealstatistikk
SSB´s konjunkturbarometer (basert på industriledernes vurderinger)

Arkitektur
Norges Arkitekters Landsforbund
Arkitektbedriftene i Norge

Standarder
Standard Online AS (Standard Norges salgsorgan)
Standard Norge
DNV GL rules and standards (maritime, oil and gas, energy)
NORSOK

Byggeregler på nett
Direktoratet for byggkvalitet
Oslo kommune – Plan og byggningsetaten

Fagbøker og publikasjoner
Netthandel  (Stålforbundets bokhandel på nett)
Fagbokforlaget
SINTEF Byggforsk

Internasjonale

Organisasjoner
ECCS (European Convention for Constructional Steelwork)
SBI (Stålbyggnadsinstitutet)
DSI (Dansk Stålinstitut)
FCSA (Finnish Constructional Steelwork Association)
BCSA (British Constructional Steelwork Association)
SCI (Steel Construction Institute – UK)
BauforumSthal (DE)
DSTV (Der Deutsche Stahlbau-Verband)
SZS (Stahlbau Zentrum Schweitz)
Bauwen met Staal (NL)
EUROFER (European Confederation of Iron and Steel Industries)
CIDECT
American Iron and Steel Institute
AISC (American Institute of Steel Construction Inc.)
Australian Steel Institute
Canadian Institute of Steel Construction
Word Steel Association

Om stål og stålproduksjon
Steel University
American Iron and Steel Institute
Martindalecenter.com (Steel Manufacturing – Steel Production Processes)

Nyheter, stål
ECCS Newsletters
Jernkontoret
(SE)
MetalSupply (NO)

Portaler
Stainless Steel World

Forskning
CORDIS (European Research Fund for Coal and Steel – RFCS)

Statistikk, stål: Produksjon & priser
EUROFER (European Confederation of Iron and Steel Industries) prod. og priser
steelonthenet.com – prod. og priser
Argus
Eurostat
London Metal Exchange
MEPS – Steel Prices
CRUspi – Steel price index, levert av CRU Group
CRUmonitor
Steel and ferroalloys – Steel prices, levert av CRU Group

Statistikk, bygg
Euroconstruct – m/ byggstatistikk – samarbeideidspartner er Prognosesenteret

Stål og miljø
World Steel Association: Sustainability
Steel Recycling Institute
Jernkontoret (SE): Stålet och kretsloppet
SBI (Stålbyggnadsinstitutet): Miljö
AISC (American Institute of Steel Construction): Sustainability
CISC (Canadian Institute of Steel Construction): Sustainability

Arkitektur
European Steel Design AwardS (ECCS)
BCSA Design Awards (UK)
Steel Construction Magazine (FI)
De Nationale Staalprijs (NL)
Fasade og interiør (Pinterest)
ArcelorMittal Facades
ARCspace
Architecturally Exposed Structural Steel
Architecture Week
Great Buildings
Worldstadiums
Bridgeweb.com
Stainless Steel Portal
WIKIPEDIA:
Bridge (En) Bro (Sv) Bro (No)
List of Tallest Buildings and Structures

Standarder
CEN (European Committee for Standardization)
ISO (International Organization for Standardization, ISO eller isos på gresk=equal)
SIS (SE) Swedish Standards Institute
Dansk Standard 
British Standards Online

Byggeregler
Boverket (SE)

Fagbøker og publikasjoner
SBI (Stålbyggnadsinstitutet)
Steelbiz (Steel Construction Institute, UK)
Thomas Telford Books (Bokhandel på nett, UK)
Euro Inox publikasjoner (fri nedlasting av håndbøker for design og dimensjonering av rustfritt stål)

Fagstoff Eurokode 3 og 4:
DIFISEK (Dissemination of Fire Safety Engineering Knowledge) Branndimensjonering
EUs JRC Div. bøker og publikasjoner

Eurokode 8:
ESDEP Course fra ESDEP (European Steel Design Education Programme)
CeStruCo (Continuing Education in Structural Connections) behandler prosjektering av forbindelser i stålkonstruksjoner etter Eurokode 3-1-8.