Arkitektur


Stål – formbart og moderne

Stål er et meget formbart materiale og gir store arkitektoniske muligheter. Praktfulle moderne byggverk er konstruert og oppført i stål i nyere tid over hele verden. Mange arkitekter har også merket seg fordelene med stål og hvor enkelt det er ved forandringer, forsterkninger, ombygninger og tilbygg. Til sammen med høy grad av nøyaktighet og en utrolig styrke gjør dette stål til et meget populært materiale som benyttes i stadig økende grad.

Moderne arkitektur og stål 

av arkitekt Peter Stockenberg (SE)

«Den moderna arkitekturen är frihetens arkitektur och stålet är dess ryggrad.» 

Stål tillsammans med glas är de material som kanske tydligast bär upp den moderna arkitekturens två grundprinciper: Den öppna planen och den tydliga konstruktionen. 

Principen den tydliga konstruktionen, skelettet som ersatte de tunga bärande väggarna kallade Mies van der Rohe för «ryggraden som gör att den öppna planen är möjlig.» Med en öppen plan ges möjligheten till luft, ljus och frihet för den moderna människan.

I introduktionen till Eggen och Sandakers bok Stål Struktur og Arkitektur beskriver Christian Norberg-Schulz stålets väsen genom att säga att stålet vill «vara» stålprofiler, linjära enheter som sätts samman till ramar, fackverk och rymdgitter. Sammansättningen har två uppgifter: att ge rum för funktioner och ge form till en karaktär. Det första betingar horisontella och vertikala rytmer, medan det andra kräver att vissa profiltyper kombineras. Mies framhålls som mästaren, att vi kan lära av hans skicklighet i det primära och sekundära, artikulering av profilernas sammansättning och inpassning av ytor av glas och tegel. 

Norberg-Schulz fortsätter sin förklaring av stålets väsen med att berätta hur stålet vill «stå», «spänna över», «förgrena sig» och «komponeras.» Tack vare sina materialegenskaper «står» det lätt och ledigt, likt Galerie des Machines fotpunkter som Geideon liknade vid en balettdansös tåspetsar. Sådan dynamik uttrycker även Mies Nationalgalleri i Berlin som förkroppsligar karaktären genom förhållandet till himlen och jorden. Slutligen vill Christian Norberg-Schulz med uttrycket Konstruktiv ärlighet betona att Arkitektur är byggnadskonst, inte påklädning utan konkret iståndsättning av rymd och form som rytm och spänning.»

Norske stålkonstruksjoner

I bygd og by, på land eller sjø omgir vi oss med stor arkitekt- og ingeniørkunst. En rundreise i Norge vil vise at vi har mange og forskjellige stålkonstruksjoner. I byer og tettsteder ligger forretninger, industrianlegg, haller og parkeringshus som er bygget av stål. På viddene ruver ulike stålmaster, mens trauste kraftledningsmaster går på kryss og tvers av høye fjell og dype daler. Små og store stålbroer fører de reisende trygt over elver og fjorder. Ute i stormfullt hav står eller flyter kjempestore konstruksjoner for utvinning av olje og gass.

For å fremheve stålkonstruksjoners kvaliteter både hva angår estetikk, teknikk, økonomi og miljø, avholdes priskonkurransen «Norsk Stålkonstruksjonspris» hvert annet år. Prisen ble første gang delt ut i 1991 og gikk til Stranden, som ligger ytterst på Aker Brygge. Bygget danner en fin avslutning på denne bydelen i Oslo. Stranden er tegnet av Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS.

Stranden, Aker Brygge

I 1993 ble Tønsberg bibliotek belønnet med Norsk Stålkonstruksjonspris. Tønsberg bibliotek er tegnet av arkitektene Ivar Lunde og Morten Løvseth.

Tønsberg bibliotek

I 2003 ble Mortensrud kirke vinner av Norsk Stålkonstruksjonspris. Kirken er tegnet av Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS.

Mortensrud kirke

I 2009 ble Ypsilon gangbru i Drammen vinner av Norsk Stålkonstruksjonspris. Brua er tegnet av Arne Eggen Arkitekter AS.

Ypsilon gangbru

I 2013 ble Trollstigplatået i Møre og Romsdal belønnet med Norsk Stålkonstruksjonspris. Anlegget er tegnet av Reiulf Ramstad Arkitekter AS.

Trollstigplatået

Lenker

Nasjonale:

Norsk Stålkonstruksjonspris
Arkitektbedriftene 
Arkitektur N (NALs tidsskrift) 

Internasjonale:

European Steel Design AwardS (ECCS)
BCSA Design Awards (UK)
Fasade og interiør (Pinterest)
Architecturally Exposed Structural Steel
The Great Buildings Collection
Bridge Design and Engineering 
Stainless Steel in Architectural Applications