Stålprofilen, en hederspris


Norsk Forening for Stålkonstruksjoner innstiftet i 1996 Stålingeniørprisen. Prisen ble overrukket til professor Per Kristian Larsen og dr. ing. Bjørn Aasen under påfølgende Ståldager. Prisen er nå videreført med nytt navn og nye statutter. Det nye navnet på prisen er «Stålprofilen» som er en hederspris som tildeles personer som har jobbet for stålets fremme. Prisen utgis av Norsk Stålforbund og Norsk Forening for Stålkonstruksjoner. Stålprofilen deles ut til personer som har gjort en spesiell og fremtredende innsats for stålbyggingens utvikling i Norge, på land eller til vanns. Utmerkelsen vil deles ut hvert år, til en eller flere vinnere, så langt det finnes verdige kandidater. Utmerkelsen består av et emaljert jakkemerke i sølv og gull, håndlaget av OPRO.


TIDLIGERE VINNERE

2022:

Per Olaf Ellinger

Per Olaf Ellinger er et kjent navn for de fleste i stålbransjen. Han startet sin karriere hos Daval og har vært innom flere kjente firmaer som Weland, Setsaas, CCB, British Steel, og de siste årene i sin arbeidskarriere var han hos Norsk Stål. Han tilegnet seg stor kunnskap og erfaring når det gjelder standarder for stålprodukter – og stål til bygg, bruer, olje/gass og vannkraftverk. Per har vært en aktiv deltaker og bidragsyter på mange av NFS´ arrangementer gjennom mange år og har jevnlig holdt foredrag for studenter om stål med stor glød og entusiasme.

Tom Grønli

Tom Grønli er også et kjent navn for de fleste i stålbransjen. Han startet sin karriere hos Gustav Aspelin og har vært innom flere kjente firmaer som Skandia Plate, Svensk Stål, CCB, og de siste årene i sin arbeidskarriere var han hos Ruukki / Tibnor. Han tilegnet seg stor kunnskap og erfaring når det gjelder metallurgi og standarder for stålprodukter. Tom var blant annet med på å utvikle Stålforbundets første miljødeklarasjoner for stål i 2007, og har vært en aktiv deltaker og bidragsyter på mange av NFS´ arrangementer gjennom mange år.


2021:

Liv Eltvik

Liv Eltvik var en av initiativtakerne til dannelsen av Norsk Forening for Stålkonstruksjoner (NFS) i 1985, og har i hele sin yrkesaktive karriere prosjektert stålkonstruksjoner, med hovedvekt på hengebruer og stålbruer. Liv har vært aktiv i utviklingen av standarder for beskrivelse, prosjektering og utførelse av stålkonstruksjoner, og vært med i komite- og arbeidsgrupper for Eurokode-standardene og utførelses-standardene for stål, samt oversettelse av standarder. Hun har jevnlig vært foreleser på stålkursene til NFS. 

Bjørn Rotheim

Bjørn Rotheim var en av initiativtagerne til å innføre stål og hulldekker som bæresystem i Norge på 80-tallet. Hans firma bygget i 1987 Idun Gjærfabrikken, et av de første fleretasjes kontorbyggene som hadde stål og hulldekker som bæresystem i Norge. Fra 1987 og til 1994 produserte og leverte Ingeniør Bjørn Rotheim AS bæresystem i stål og hulldekkeelementer til mange kontorbygg, hoteller og lagerbygg i Norge, Sverige og i Polen. I 1994 ble bedriften solgt, og den er i dag en del av Contiga. Han har etter 1994 holdt på med prosjektutvikling, prosjektledelse, rådgivning og med utvikling av industri og eiendom.


2020:

Inge Lotsberg

Inge Lotsberg har vært en meget viktig ressursperson innen stålkonstruksjoner i Norge i hele sin yrkeskarriere. Inge har blant annet hatt utmatting som sitt spesialområde i sin arbeidskarriere, og har aktivt bidratt til å veilede og løse oppgaver innen dette feltet i en årrekke både i sitt arbeide på DNV GL og i andre fora. Han har vært med i komitearbeid for utvikling av regelverk og standarder både i Norge og internasjonalt. I sin karriere har han utgitt flere lærebøker og over 130 internasjonale vitenskapelige publikasjoner.  Han har jevnlig vært foreleser på stålkursene til NFS. 

Nils Erik Forsén

Nils Erik Forsén er rådgivende ingeniør i eget firma Strandfors AS. Han har i mange år vært faglig leder i Multiconsult og professor II ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, og er en erfaren doktoringeniør innen brann- og byggeteknikk, med spesiell kunnskap om konstruksjoner i stål. Nils Erik har erfaring fra prosjektering av flere norske signalbygg. I sitt miljø har Nils Erik vært en betydelig bidragsyter og delt flittig av sin kunnskap både nasjonalt og internasjonalt. Dessuten har han bidratt i utviklingen av tekniske forskrifter og prosjekteringsstandarder.


2019:

Kjell Balchen

Kjell Balchen er et kjent navn for de fleste i tynnplatebransjen. Han startet sin karriere hos Robertson Nordisk på midten av 60 tallet og har vært innom flere kjente firmaer som Dobel, Ahlsell Profil, Scanprofil, Gasell Profil, og de siste årene i sin arbeidskarriere var han hos Ruukki Construction. Hans kunnskap og erfaring når det gjelder fasader og selvbærende takplater er meget bred, og han har vært en mentor og ressurs for mange opp gjennom årene. Kjell var med å starte Industrigruppen Stål og Fasade (IGS). Kjell jobbet for klare retningslinjer innen bransjen. Han var en positiv og lojal mann for stålbransjen og ikke minst har han spredt mye humor og moro.

Per Jahn Haagensen, Professor

Per Jahn Haagensen har vært professor på NTNU i 33 år. Han har vært en meget viktig ressursperson innen sitt spesialområde utmatting av metalliske materialer og maskindeler i Norge i hele sin yrkeskarriere. Per Jahn har vært fast foreleser innen fagområdet utmatting i kursvirksomheten til Norsk Forening for Stålkonstruksjoner (NFS) i over 20 år, siden 1994. Kursene i utmatting har vært en av grunnpilarene i NFS kursvirksomhet, og har vært avholdt opptil 2 ganger årlig i denne perioden med Per Jahn som foreleser. Han har utgitt en rekke publikasjoner og holdt flere foredrag internasjonalt innen sitt fagområde gjennom sin karriere.


2018:

Bjørn Normann Sandaker, Professor 

Bjørn Normann Sandaker er ingeniør, lærer, professor og forfatter, som har stått i spennet mellom arkitektur og ingeniørkunst. Han har publisert en rekke artikler og bøker om forholdet mellom konstruksjon og estetikk, også i samarbeid med Norsk Stålforbund, f. eks. Arkitekturens Konstruktive Grunnlag, og Stål, Struktur og Arkitektur sammen med Arne Eggen. Bjørn er i dag professor ved Institutt for arkitektur ved AHO, med fagområdene: Økologi og materialitet, og professor II, Dr. Ingeniør, ved Institutt for Arkitektur og teknologi ved NTNU.

Age Roy Solheim, Produsent

Age Solheim er en gründer som i 1979 startet Alsvåg Plater AS. Den gang var det kun svenske og finske produsenter av rulleformede taktekker i Norge. Forretningsidéen var å kjøpe hhv galvaniserte og lakkerte råvarer på coil og at profileringen kunne skje lokalt. Skreddersøm og god logistikk er konkurransefortrinnene. Dette innebærer kortere monterings tid og lavere kostnader. Siden oppstarten har Alsvåg Plater produsert nærmere 6 millioner m2 dvs. 60.000 hustak. Age har lagt stor vekt på personlig service og tillitsforhold da fornøyde kunder er selve eksistensgrunnlaget.

Gunnar Solland, Siv. Ingeniør

Gunnar Solland har vært en meget viktig ressursperson innen stålkonstruksjoner i Norge i hele sin yrkeskarriere. Gunnar var en av initiativtakerne til dannelsen av Norsk Forening for Stålkonstruksjoner (NFS) i 1985, og var foreningens første formann mellom 1986 og 1989. Han har også vært NFS sin representant i Norsk Stålforbunds styre, helt siden starten i 1993. Gunnar har vært aktiv i utviklingen av Norsok regelverket, og med i komitearbeidene for Eurokode standardene. Han har jevnlig vært foreleser på stålkursene til NFS. 

Einar Braathu, Metallurg

Einar Braathu var den første daglige leder i Norsk Stålforbund (fra 1993 til 2001) og har bidratt mye til utviklingen av stål som konstruksjonsmateriale i Norge. Hans fagkompetanse om konstruksjonsstål har resultert i mange fagbøker og kurs. Han har også vært en stor ressurs i utviklingen av stålproduktstandardene. Einar er en som alltid stiller opp, og med sin positive holdning og lange erfaring er han en som bygger broer og fører miljøer sammen. Selv etter at Einar ble pensjonist har han arbeidet for Stålforbundet og Norsk Forening for Stålkonstruksjoner, noe han fremdeles gjør.


2017:

Kari Nissen Brodtkorb, Arkitekt MNAL

Kari Nissen Brodtkorb var den første vinneren av Norsk Stålkonstruksjonspris i 1991 for Stranden på Aker brygge. Hun mottok også European Steel Design Award for samme prosjekt. Hun har virket som arkitekt i sitt eget firma og også som professor i arkitektur ved Arkitekthøgskolen i Oslo. Kari har arbeidet inspirert med stål i bygg, og mottatt en rekke priser for stålprosjekter i Norge og Sverige

Arne Eggen, Arkitekt MNAL

Arne Eggen har tegnet en rekke broer og er kanskje mest kjent for Ypsilon gangbro i Drammen, som har vunnet flere priser. Arne er hovedforfatter av en lærebok for arkitekturstudenter som er utgitt både på norsk og engelsk, og bidro stort under opprettelsen av Norske Arkitektstudenters Stålpris i 2005.

Per Tveit, Ing. dos. Emeritus

Per Tveit har hatt et langt virke med forsking og utdanning i Norge, Danmark og USA. Pers Dr.ing.-avhandling på nynorsk fra 1959, Bogebruer, med skrå krysstilte hengestenger, ga ideen om nettverksbuebroa, der stenger krysser hverandre minst to ganger. Ideen har siden spredd seg og nettverksbuebroer har blitt bygd i minst 27 land.

Martin Olav Måseide, Siv. Ingeniør 

Martin Olav Måseide har bidratt i utviklingen av standarder innen NORSOK. Han har vært med å stifte NFS og holdt mange foredrag på kurs i regi av NFS og Norsk Stålforbund. Martin har også vært Stålforbundets kontrollør for de som har søkt om å bli godkjent for utførelse.


1997:

Bjørn Aasen, Dr. Ingeniør


1996:

Per Kr. Larsen, Professor em