Materialteknikk offshore Del 1

Pris: 670,00 krMedl.pris: 536,00 kr

Forfatter(e): Åsmund Gunleiksrud
Utgivelsesår: 2010
Produktnr: R04 Kategori:

Beskrivelse

Materialteknikk offshore Del 1: Konstruksjonsstål offshore; design og fabrikasjon

Gjennom sine mange år i praksis utviklet Åsmund Gunleiksrud seg til å bli en av våre fremste eksperter innen fagområdet Materialteknikk Offshore noe han utnyttet gjennom sitt arbeid i store offshore prosjekter. Han bidro ved utarbeidelse av en rekke spesifikasjoner og standarder og var en entusiastisk bidragsyter ved utviklingen av ISO standarder for offshore konstruksjoner. Åsmund hadde i flere år planer og ambisjoner om la sine kunnskaper komme andre til nytte gjennom å skrive og utgi bøker innen sitt fagfelt, men hans sterke engasjement i de prosjektene han arbeidet med hindret dette arbeidet.

Først vinteren og våren 2009, når sykdommen hindret ham i utførelse av prosjektarbeid, benyttet han anledningen til å prioritere den oppsummering av erfaringer som han lenge hadde planlagt. Disse to bindene, del 1 som har tittel ”Materialteknikk offshore. Konstruksjonsstål offshore; Design og Fabrikasjon” og del 2 som har tittel ”Materialteknikk offshore. Transportrør for olje og gass”, er en tettpakket oppsummering av erfaringer som gir nyttig lærdom for enhver som søker kompetanse innen materialteknologi og som gir råd om anvendelse i grenseland mellom design og fabrikasjon for offshore bruk.
ISBN nr. 978-82-91466-05-7, 1. utgave 2010, utgiver: Norsk Stålforbund.

• Se forord og innholdsfortegnelse Del 1: