Fire design of Steel Structures

Pris: 1 100,00 krMedl.pris: 990,00 kr

Brannteknisk dimensjonering av stålkonstruksjoner iht EN 1993-1-2

Inklusiv gratis programvare Elefire-EN

Forfatter(e): Jean-Marc Franssen and Paulo Vila Real
Utgivelsesår: 2015 - 2nd edition
Produktnr: ECCS - Pub 302 Kategori:

Beskrivelse

NO: Boka forklarer og illustrerer de regler som er gitt i Eurokoder for prosjektering av stålkonstruksjoner utsatt for brann. Etter det første innledende kapittel forklarer kapittel 2 hvordan du beregner brannbelastinger basert på EN 1990 og EN 1991. Kapittel 3 presenterer modeller for termiske påvirkninger. Kapittel 4 beskriver prosedyrer for beregning av temperaturen på stålet på basis av temperaturen i rommet og kapittel 5 viser hvordan man bestemmer bæreevnen av stålkonstruksjoner iht EN 1993-1-2.

De metoder som brukes for å vurdere brannmotstand av skrudde og sveiste forbindelser, er beskrevet i kapittel 7. I alle disse kapitlene er stoffet presentert på en praktisk og brukervennlig måte, og hvert kapittel inneholder praktiske regneeksempler som er enkle å følge. Kapittel 8 beskriver et dataprogram som heter «Elefire-EN» som er basert på en enkel beregningsmodell, gitt i Eurokoden, og som gjør at konstruktøren raskt kan foreta en brannteknisk dimensjonering. Kapittel 9 ser på problemene som en designer kan bli møtt med ved vurdering av brannmotstand av et komplett bygg. Dette gjøres gjennom en case-studie og viser til konseptene presentert tidligere kapitler.

EN: This book explains and illustrates the rules that are given in the Eurocodes for designing steel structures subjected to fire. After the first introductory chapter, Chapter 2 explains how to calculate the mechanical actions (loads) in the fire situation based on the information given in EN 1990 and EN 1991. Chapter 3 is dedicated to the models which represent the thermal actions created by the fire. Chapter 4 describes the procedures to be used to calculate the temperature of the steelwork from the temperature of the compartment and Chapter 5 shows how the information given in EN 1993-1-2 is used to determine the load bearing capacity of the steel structure. Chapter 6 presents the essential features that characterise the advanced calculation models, for thermal and mechanical response. The methods used to evaluate the fire resistance of bolted and welded connections are described in Chapter 7. Chapter 8 describes a computer program called ‘Elefir-EN’ which is based on the simple calculation models given in the Eurocode and allows designers to quickly and accurately calculate the performance of steel components in the fire situation. Chapter 9 looks at the issues that a designer may be faced with when assessing the fire resistance of a complete building. This is done via a case study and addresses most of the concepts presented in the previous chapters.

The concepts and fire engineering procedures given in the Eurocodes may seem complex to those more familiar with the prescritive approach. This publication sets out the design process in a logical manner giving practical and helpful advice and easy to follow worked examples that will allow designers to exploit the benefits of this new approach to fire design.

For this second edition the authors revised and extended the content. The book contains some new sections, e.g. a comparison between the simple and the advanced calculation models, as well as additional examples.