Konstruksjonsteknikk – Laster og bæresystemer

Pris: 540,00 krMedl.pris: 432,00 kr

Forfatter(e): Professor Per Kr. Larsen, NTNU
Utgivelsesår: 2004
Produktnr: E04 Kategori:

Beskrivelse

Boka er ment å gi en innføring i generell konstruksjonsteknikk, hvor man ved hjelp av kunnskap om laster (f eks snø- og vindlast), lastvirkningsanalyser og dimensjonering utformer bæresystemer for ulike bygningskonstruksjoner. Hovedvekten er lagt på å opparbeide en fysisk forståelse av hvordan lastene overføres gjennom bygningens ulike konstruksjonsdeler ned til fundamentene. Boken forutsetter forkunnskaper om enkel likevekts- og fasthetslære.