Stål Håndbok Del 3

Pris: 770,00 krMedl.pris: 616,00 kr

Forfatter(e): Dr Ing Bjørn Aasen, Norconsult AS
Utgivelsesår: 2010
Produktnr: R03 Kategori:

Beskrivelse

NB! Boka er trykket opp i et ekstra opplag, men nå med mykperm og i sort/hvit. Dette betyr at prisen nå er redusert fra kr 940 til kr 690, og rabattert pris er redusert fra 658 til 483.

Denne 3. utgave av Stål Håndbok Del 3 har gjennomgått en meget stor omarbeiding og blitt mer omfattende enn andreutgaven fra 1994. Spesielt gjelder dette kapitlene om dimensjonering. Følgende Eurokode 3-deler er behandlet:
• Eurokode 3 – Del 1-1 (NS-EN1993-1-1) bjelker/søyler
• Eurokode 3 – Del 1-2 (NS-EN 1993-1-2) brann
• Eurokode 3 – Del 1-5 (NS-EN1993-1-5) platebjelker
• Eurokode 3 – Del 1-8 (NS-EN 1993-1-8) knutepunkter
Dimensjoneringskapitlene har mange regneeksempler som viser hvordan reglene skal benyttes i praksis. Boka er primært tenkt som en lærebok i faget stålkonstruksjoner for ingeniørstudenter men er også nyttig for praktiserende konstruktører. Boka inneholder også nyttig informasjon om fremstilling av konstruksjonsstål, fysikalske egenskaper, stålprodukter og forbindelsesmidler.
ISBN nr. 978-82-91466-09-5, 3. utgave 2010, utgiver: Norsk Stålforbund

• Se forord og innholdsfortegnelse