Stålkonstruksjoner

Pris: 830,00 krMedl.pris: 664,00 kr

Forfatter(e): John Eie, NKI Forlag
Utgivelsesår: 2010
Produktnr: E02 Kategori:

Beskrivelse

Boka består av to hoveddeler. Del 1 handler om stål som konstruksjonsmateriale, og gir en innføring i beregning og dimensjonering av enkle bygningsdeler i stål. Del 2 handler om bæresystemer og konstruktiv utforming av stålkonstruksjoner. Beregninger utføres i henhold til den norske versjonen av Eurokode 3: NS-EN 1993-1-1 og NS-EN 1993-1-8, Prosjekttering av stålkonstruksjoner.

2. utgave 2010, av John Eie, NKI Forlag