Metallurgisk ordbok

Pris: 1 180,00 krMedl.pris: 944,00 kr

Forfatter(e): Norsk Stålforbund
Utgivelsesår: 2003
Produktnr: R06 Kategori:

Beskrivelse

Hensikten med denne boken er at teknologer og andre som befatter seg med metallurgiske spørsmål, skal ha en oppslagsbok som kan lette arbeidet og føre til en ensartet ordbruk i faget, ikke minst i undervisningen. Den tar ikke sikte på å være noen lærebok som gir svar til dem som søker kunnskap om metallurgi. Målet har i første rekke vært å dekke et behov for en oppdatert terminologi. Ordboka inneholder også en tysk og engelsk ordliste. Redaksjonskomiteen hatt god hjelp fra industri-, forsknings- og universitetsmiljøer.

ISBN nr. 978-82-91466-03-3, 2. utgave 2003