Buckling of Steel Shells – Design Recommendations

Pris: 1 100,00 krMedl.pris: 1 000,00 kr

Forfatter(e): J. Michael Rotter and Herbert Schmidt, ECCS
Utgivelsesår: 2013
Produktnr: Pub 125 Kategori:

Beskrivelse

Buckling of Steel Shells – European Design Recommendations (ECCS Pub no. 125, 5th Edition, 2013)
Dimensjonering mhp knekning av skallkonstruksjoner iht Eurokode 3 del 1-6 – anbefalinger

Det er gått 20 år siden forrige utgave. Denne 5. utgaven gir oppdatert bakgrunnsinformasjon, anbefalinger og eksempler som vil være til stor hjelp i forståelsen og bruk av beregningsreglene i Eurokoden.

• Se forord og innholdsfortegnelse: