Att konstruera med stål – Modul 9: Brottmekanik

Pris: 590,00 krMedl.pris: 531,00 kr

Forfatter(e): Kjell Eriksson
Utgivelsesår: 2009
Produktnr: P-M9 Kategori:

Beskrivelse

Att konstruera med stål: läromedel för konstruktörer
Modul 9: Brottmekanik

De spröda brott och totala haverier som inträffade i stora konstruktioner av stål, främst broar och fartyg, kring mitten av 1900-talet, utgör startpunkt för två stora nutida kunskapsområden. Det ena området är utveckling och framställning av dagens moderna konstruktionsstål och det andra är den gren inom mekaniken, brottmekanik, som i tillämpad form kan sägas behandla sprickors inverkan på en konstruktions lastbärande förmåga.

Med brottmekaniskt synsätt inträffar brott vid en kritisk kombination av tre faktorer, a) nominell last, b) en sprickas storlek och c) en materialparameter, brottseghet, som kan sägas vara ett mått på ett materials förmåga till motstånd mot brott i ett område närmast omkring en sprickas spets. Brottmekaniken erbjuder kvantitativa samband mellan last, sprickstorlek och brottseghet. På samma sätt som man vid t ex statisk dimensionering, utifrån last och en konstruktions geometri, kan beräkna en minsta erforderlig hållfasthet, kan man med brottmekaniska metoder utifrån last och geometri kvantitativt beräkna krav på en minsta seghet.

Från de enkla grundsambanden har i dag många olika kraftfulla dimensioneringsmetoder utvecklats. Modul 9 – Brottmekanik, är en fenomenologisk genomgång på en relativt elementär nivå av brott¬mekanikens grunder och några av de för närvarande mest använda dimensioneringsmetoderna, särskilt de normerade metoderna för konstruktionsstål i Eurokod 3.

• Se forord og innholdsfortegnelse: