Stålprisvinnere


Tidligere vinnere av Norsk Stålkonstruksjonspris

2021 Vernebygg for MS Finnmarken – Hurtigrutemuseet
2019 Broa over Fantesteinsvatn
2017 Bumerang bru og Jungelbru
2015 DNB Bygg A, Bjørvika, Oslo
2013 Trollstigplatået, Rauma kommune i Møre og Romsdal
2011 Holmenkollen Nasjonalanlegg – Ny storbakke K120
2009 Ypsilon gangbru, Drammen
2007 Papirbredden, Drammen Kunnskapspark
2005 V-house, Nesøya, Asker
2003 Mortensrud Kirke, Oslo
2001 Flytogterminalen Oslo S
1999 Vernebygg over Hamar Domkirkeruin
1997 Terminal A, Værnes
1995 Nordhordlandsbrua
1993 Tønsberg bibliotek
1991 Stranden, Aker Brygge

_________________________________

Norsk Stålkonstruksjonspris 2021
Vernebygg for MS Finnmarken – Hurtigrutemuseet

Følgende får diplomer:
• Byggherre: Vernebygg AS
• Arkitekt: LINK Arkitektur AS
• Konstruktør: Multiconsult Norge AS
• Entreprenør: Peab – Bjørn Bygg AS
• Stålentreprenør: IMTAS Prosjekt AS

Foto: Bjørn Eide

Juryens uttalelse om prisvinneren var:
«Vinneren av Stålprisen 2021 iscenesetter og verner en sentral del av Norges kulturhistorie. Prosjektet er en kombinasjon av arkitektonisk klarhet og fremragende ingeniørkunst som viser frem og verner «MS Finmarken» på en forbilledlig måte. Vernebygget ved Hurtigrutemuseet på Stokmarknes har en arkitektonisk form inspirert av åpningene i skutesiden og
skipets form.
Bygget har store åpne glassvegger som eksponerer skipet maksimalt, og resultatet imponerende elegant og fremhever skipets plassering i bybildet og kulturlandskapet. Transparensen og slankheten bygget fremstår med er imponerende gitt byggets størrelse, plassering og svært krevende geometri. Detaljene i konstruksjonen er utført med synlig presisjon og arkitektonisk klarhet.
Den geometriske gjentagende stålkonstruksjonen med sine 700 vindkryss og store overheng over havet gir bygget en egenartet arkitektonisk identitet. Resultatet er både ypperlig ingeniørkunst og stor arkitektur og fremstår som et forbilde på tverrfaglig samarbeid.»

_________________________________

Norsk Stålkonstruksjonspris 2019
Brua over Fantesteinsvatn

Følgende får diplomer:
• Byggherre: Fylkesmannen i Oppland / Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen
• Arkitekt: Dronninga Landskap AS
• Konstruktør: Dipl.-Ing. Florian Kosche AS
• Stålentreprenør: Stryvo AS

Broa over Fantesteinsvatn – Foto: Live A Sulheim

Juryens uttalelse om prisvinneren var:
«Juryen har valgt å premiere en bro som gjør svært mye ut av svært lite. Broa er del av en velplanlagt vandring i spektakulære omgivelser, og som i sin utforming velger å gjøre alle inngrep så usynlige som mulig, for å rette fokus mot naturen. Prosjektet er spektakulært i sin enkelhet og beskjedenhet. Umiddelbart virker brokonstruksjonen helt usannsynlig, men ved nærmere ettertanke er den allikevel helt logisk i sitt samvirke mellom konstruksjon og sted, mellom stålets strekk og godt berg i dagen. 47 meters spenn er løst med en 20 millimeter høy oppspent konstruksjon, ladet med intelligens, som resulterer i en optimal ressursbruk. Dette er allikevel utført med helt standard materialer og byggemetoder. Resultatet er uhyre elegant. Det prisverdige ved dette prosjektet ligger ikke bare i den intelligente måten konstruksjonen er løst på, men også nettopp viljen til å tre tilbake, til ikke å lage et signal som mange ofte blir fristet til, men til å la naturen få lov til å være hovedsaken.»

_________________________________

Norsk Stålkonstruksjonspris 2017
Bumerang bru og Jungelbru

Følgende får diplomer:
• Arkitekt: SAAHA
• Byggherre: Oslo Kommune Bymiljøetaten
• Rådgivende ingeniør: Degree of Freedom
• Stålentreprenør: Implenia / Boss Industrier og mek. Verksted

Fra venstre: Jungelbru og Bomerang bru

Juryens uttalelse om prisvinneren var:
«Juryen har valgt å premiere de to bruene Bumerang bru og Jungelbru. Dette er to svært forskjellige bruer, men de er deler av samme prosjekt, og de ligger noen hundre meter fra hverandre på samme gang- og sykkeltrasé. Prosjektet er den avsluttende delen av Groruddalsatsingen og delfinansiert av denne. Bruene ligger i svært forskjellige omgivelser, og utformingen av dem viser en prisverdig følsomhet for de ulike situasjonene og en evne til å gi relevante formsvar på oppgaven. Jungelbru spenner over et bekkefar i et tett og bratt skogområde som tidligere har vært nærmest utilgjengelig. Brokarene er skånsomt plasser i terrenget og valget av hengebruprinsippet åpner opp for fantasien. Brua er utført i galvanisert og rustfritt stål, med spesialtegnede detaljer som løfter inntrykket av brua og gir den egenart. Bumerang bru, som spenner over Ytre Ringvei i en vakker kurve, er kraftigere i uttrykket. Med rekkverk i presist utformet rustregt stål skapes en elegant sekvens som går fra bred til slank, fra massiv til gjennomsiktig. Brokroppen, også den i rustregt stål, er tegnet som en asymmetrisk kassekonstruksjon med følelse for bruas linjeføring. Det røde stålet står i kontrast til den grønne vegetasjonen rundt. Sammen er de to bruene eksempler på berømmelig bruk av stål. De er resultat av lekenhet, sikker formingsevne og gjennomgående solid fagkunnskap fra unnfangelse til utførelse.»

_________________________________

Norsk Stålkonstruksjonspris 2015
DNB Bygg A, Bjørvika, Oslo kommune

Følgende får diplomer:
• Arkitekt: MVRDV med DARK arkitekter
• Byggherre: Oslo S Utvikling
• Rådgivende ingeniør: Sweco (tidligere Finnmap) & Multiconsult
• Stålentreprenør: RUUKKI Construction

DNB Bygg A, Bjørvika, Oslo

Juryens uttalelse om prisvinneren var:
«DNB Bygg A innehar den mest innovative bruken av stål. Stålkonstruksjonen er en forutsetning for hovedide og arkitektonisk løsning. Bygg A består volummessig av ”kuber” på 6×6 meter som gir en karakteristisk trapping, både innvendig og utvendig. De store kubene som krager ut av bygningskroppen, holdes oppe av kraftige stålrammer og skråstag. Bygget fremstår ryddig og sobert i fasaderekken. Når man så nærmer seg og går inn i bygget åpenbarer det seg en frodighet og romlig variasjon. Her er det klart hva som skal være åpent og felles og hva som skal være mer skjermede kontorarbeidsplasser. Arkitekturen vitner om en kompromissløs og tydelig ide fra urbant hovedgrep, funksjonalitet, volum, fasade, romforløp, materialvalg og detaljering.»

_________________________________

Norsk Stålkonstruksjonspris 2013
Trollstigplatået, Rauma kommune i Møre og Romsdal

Følgende får diplomer:
• Byggherre: Statens vegvesen, Turistvegseksjonen
• Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS
• Rådgivende ingeniør: Dr. Techn Kristoffer Apeland AS
• Stålentreprenør: Christie & Opsahl AS

Trollstigplatået, Rauma kommune i Møre og Romsdal

Fakta
Ferdigstillelsesdato: juni 2012
Total ståltonnasje: 175 tonn, hvorav 150 t Corten og 25 t syrefast.
Stålkostnad: ca. 15 MNOK

Juryens uttalelse om prisvinneren var:
”-Trollstigplatået iscenesetter og fremhever det dramatiske fjellandskapet ved Trollstigen. Gjennom en følsomhet til stedet, imponerende ingeniørkunst kom-binert med kunstnerisk nerve i utforming og materialbruk, er dette et blitt et unikt anlegg som på en elegant måte formidler overgangen mellom arkitektur og natur.

Trollstigplatået er et omfattende arkitekturprosjekt både i program, kompleksitet og skala. Anlegget har inntil 750.000 besøkende i løpet av en sommer og dekker et område på 600.000 kvm. Alle elementer: Flomvern, restaurant, broer, stier, utsiktsplattformer og møblering, fremstår som en helhet og integrert i landskapet. Byggverket skal ha lang levetid, minst mulig vedlikehold og kunne tåle store påkjenninger med inntil 7 meter snø, noe som stiller høye krav til materialene.

Styrken og slankheten i stålet sammen med betongens massivitet skaper spennende kontraster og knytter bygg til sted. Her er en unik variasjon og kreativitet i bruken av stål, særlig cortenstål. Fra de store konstruksjonene i brospenn og utkragede utsiktspunkt som skal tåle ekstreme påkjenninger, til kledning, kanting, rekkverksstolper og – spiler, møblering og dørvridere. Alle elementene har en imponerende kvalitet i detaljer og håndverksmessige utførelse.”

_________________________________


Norsk Stålkonstruksjonspris 2011

Holmenkollen Nasjonalanlegg – Ny storbakke K120

Følgende får diplomer:
• Byggherre: Oslo Kommune Idrettsetaten
• Arkitekt: JDS Architects AS
• Rådg.ingeniør: Norconsult AS og Dipl.-Ing. Florian Kosche AS
• Stålentreprenør: Lecor Stålteknik AB

Holmenkollen Nasjonalanlegg – Ny storbakke K120

Fakta
Ferdigstillelsesdato: 20.01.2011 (overdratt til VM2011)
Total ståltonnasje: ca 1400 tonn, hvorav 1000 tonn i hovedbærekonstruksjonen
Stålkostnad: ca. 148 MNOK

Juryens uttalelse om prisvinneren var:
”Nye Holmenkollbakken representerer et enestående øyeblikk for Norge, hvor resultatet av design og utførelse katalyserer og inspirerer nasjonsbygging. Holmenkollen reflekterer en unik symbiose mellom form og konstruktiv utforming.

Forslaget om at Nye Holmenkollen skulle erstatte et nasjonalt ikon med en ny, moderne hoppbakke, som skulle sammenfalle med Ski-VM 2011, er i seg selv en optimistisk visjon, hvis suksess bare vil bli forstått i fremtiden. Likevel vil folkefesten som Ski-VM utløste, gjeninnsette Holmenkollens sterke posisjon som et ikon for nasjonal identitet.

Holmenkollen balanserer uanstrengt og svevende over landskapet, og innkapsler de funksjonelle aspekter av sporten i ett grep. Stålfagverkenes geometri fremhever de flytende linjer og bevegelsen av hoppbakken. Den 68 meter utkrageren, med 360 graders panoramautsikt over Oslo, setter tilskueren i det virtuelle sentrum. Utkragingen er løst uten store fundamenter fordi armene kan spenne mellom de nedre oppleggene til den bakre veggskiven og “holde” utkragingen. Kompleksiteten i byggingen og en stram framdrift på kun ett år, er et testamente i grensesnittet mellom ingeniørkunst og arkitektur. En vindskjerm av metallduk dekker stålkonstruksjonen, synlig bare for et sekund før det endrer sitt uttrykk.”

_________________________________

Norsk Stålkonstruksjonspris 2009
Ypsilon gangbru, Drammen

Følgende får diplomer:
• Byggherre: Drammen Kommune
• Arkitekt: Arne Eggen Arkitekter AS
• Rådg. ingeniør: Haug og Blom-Bakke AS
• Stålentreprenør: Ruukki Construction AS

Ypsilon gangbru, Drammen

Fakta
Ferdigstilt: Januar 2008
Lengde: ca 90 meter + 2×45 meter
Stålvekt: 285 tonn inkl. kabler

Juryens uttalelse om prisvinneren var:
”Radikale ingeniørløsninger er en av kjernene i norsk innovasjon. Når dette kombineres med arkitektur, vil en allianse av seriøsitet og vågestykke inspirere oss til å se og tenke nytt. Ypsilon-broen i Drammen representerer et nytt referansepunkt for brukonstruksjoner, ved aktivt å endre bybildet, forholdet til elva og den generelle oppfatning av byen Drammen.

Ypsilon er en asymmetrisk skråstagbru med to konisk utformede master. Hovedformen har en velkjent strukturell karakter. Imidlertid er dens artikulasjon med Drammen unik. Y-formens tilleggsverdi løfter strukturen samtidig som den genererer en ny dynamisk situasjon i byen. Ypsilon kobler sammen Union Brygge, byparken og sentrum, og skaper en ny bevegelse gjennom byen der den i seg selv blir et av de viktige knutepunktene (eller aksene).

I tillegg til å gi stabilitet og forankring av broen, gir de to landkarene en vakker subtil overgang med overraskende finesse og artikulasjon. De asymmetriske sidespennene gir et særpreget uttrykk til plassen som er innkapslet av Y-formen. Enkel og ren detaljering av øvre og nedre kabelfester gir broen en kvalitet som fungerer på både nært hold og på avstand.”

>>> Les pressemeldingen her.

_________________________________

Norsk Stålkonstruksjonspris 2007
Papirbredden, Drammen

Følgende får diplomer:
• Byggherre: Papirbredden Eiendom AS
• Arkitekt: LPO Arkitektur og Design AS
• Rådgivende ingeniør: Hill Statik AB
• Stålentreprenør: Contiga AB

Fakta
Ferdigstilt: Desember 2006
Areal: 22 000 kvm
Antall etg: Kjeller + 7 etasjer
Stålvekt: 520 tonn

Juryens uttalelse om prisvinneren var: «Det enkle kan noen ganger være det fineste. Drammens nye kunnskapspark med høgskoler og bibliotek, Papirbredden, er et lysende eksempel på nettopp dette. Byggets stramme og slanke linjer vitner om utstrakt bruk av stål i byggets bæresystem. Med sin enkle form legger det seg fint inn mellom eldre industribebyggelse og elvebredden. Bygningen har våget å legge seg med bredsiden mot elva der glassfasadene gir et innbydende inntrykk overfor sine omgivelser. På landsiden er den sammenbygget med den gamle papirfabrikken i tegl. Kontrastene i materialer lager et spennende ankomstareal.  Glassfasadenes detaljering underbygger det enkle formgrepet. Innvendig blir dagslyset ledet direkte og indirekte inn til arbeidsplasser og samlingssteder. Hele bygget oppleves som rolig og gjennomført med rene hvite flater i kombinasjon med sorte ståldetaljer. En fargerik utsmykning av byggets sentrale rotunde er godt synlig, både inne og ute. Bruken av synlig stål i fasader og i elementer som trapper er viktige og framtredende.»

>>> Les pressemeldingen her.

_________________________________

Norsk Stålkonstruksjonspris 2005
V-house, Nesøya, Asker

Følgende får diplomer:
• Byggherre: Joakim and Kari Anne Varner
• Arkitekt: Space Group Arkitekter AS
• Rådgivende ing: Dr. Techn. Kristoffer Apeland AS og ABT Adviesbureau voor Bouwtechniek BV
• Stålentreprenør: NLI Alfred Andersen AS

Fakta
Stålvekt ca. 90 tonn
Areal 575 m2
Byggetid stålarbeider Des 2001 – Aug 2003
Verdi av stålarbeider – 4 millioner kroner
Ferdigstillet Des 2003

Juryens uttalelse om prisvinneren var:
«V-house framstår som et friskt, utradisjonelt byggverk satt inn i et flott stykke norsk natur. Det presise formspråket, de store lysflater og leken med terrengfallet viser en ny metodikk innenfor planlegging av enebolig. V-house representerer en ny teknologi knyttet opp i mot bruk av synlige stålkonstruksjoner i boligproduksjon. Synlig malt stål i form av plater i tak og vegger samt konstruksjoner gir bygget et røft, men presist preg.  En vandring i huset byr på overraskelser både i valg av formgrep og materialer. Arkitektene har klart å skape en særpreget bolig som virker som et godt sted å være. Den innovasjon som er lagt inn i utvikling av hovedbæresystem av stål har synliggjort de potensialer som ligger i stålet som materiale i denne typen bygg.»

>>> Les pressemeldingen her.

_________________________________

Norsk Stålkonstruksjonspris 2003
Mortensrud kirke, Oslo

Følgende har fått diplomer:
• Byggherre: Kirkelig Fellesråd i Oslo.
• Arkitekt: Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS.
• Rådgivende ing: Interconsult ASA (Nå: Cowi)
• Stålentreprenør: Bygg Teknisk Stål AS

Fakta
Stålvekt ca. 38 tonn
Byggetid stålarbeider Okt 2000 – Okt 2001
Verdi av stålarbeider – 2,5 millioner kroner
Ferdigstillet våren 2002

Juryens uttalelse om prisvinneren var:
«Mortensrud kirke representerer et originalt og opplevelsesrikt byggverk, med innslag av tre, glass, betong og murverk. Selve kirkerommet er definert av de bærende stålkonstruksjonene. Det kraftfulle rammeverket av ubehandlet, mørk stål ”tegner” rommets avgrensning og form. Rammeverkets innfill av semitransparent skifermur innebærer en materialitet og lysvirkning som på samme tid er uventet og betagende. Stål, delvis i rustfri utførelse, er også benyttet i mindre, men sakralt viktige element, slik som alter og prekestol. Samlet, utgjør Mortensrud kirke en overbevisende arkitektonisk helhet, hvor stålkonstruksjonene inngår som et sentralt element i den arkitektoniske løsningen.»

>>> Les pressemeldingen her.

_________________________________

Norsk Stålkonstruksjonspris 2001
Flytogterminalen, Oslo S

Følgende har fått diplomer:
• Byggherre: Gardermobanen AS (nå Flytoget)
• Arkitekt: NSB Arkitektkontor (nå Linje Arkitekter as)
• Rådgivende ing.: SCC Bonde & Co (nå: Rambøll Norge, før det: Scandiaconsult AS)
• Stålentreprenør: AS SKV

Fakta
Stålvekt ca. 400 tonn
Byggetid stålarbeider Juni 1997 – Mars 1998
Verdi av stålarbeider – 7 millioner kroner
Ferdigstilt høsten 1998

Juryens uttalelse om prisvinneren var:
«Terminalen utgjør en moderne og elegant utvidelse av den klassiske sentralbanehallen fra det 19. århundre. Ved at utvidelsen er utformet med store, sammenhengende glassfasader, fremstår terminalbygningen som et transparent pavilliongbygg der de høyreiste stålkonstruksjonene fullt ut kommer til sin rett. Hovedsøylene med de karakteristiske bjelke-kapitélene er gitt klar og spennende utforming, som både er konstruktivt logisk og estetisk overbevisende. Ved at den samme konstruksjonsformen er gjentatt i de lavere overdekningene foran selve terminalbygget er anlegget som helhet et meget vellykket eksempel på et prosjekt der stålkonstruksjonene utgjør det primære og identitetskapende element.»

_________________________________

Norsk Stålkonstruksjonspris 1999
Vernebygg over Hamar Domkirkeruin

Følgende har fått diplomer:
• Byggherre: Riksantikvaren
• Arkitekt: Lund & Slaatto Arkitekter AS
• Rådgivende ing.: Dr.Techn. Kristoffer Apeland A/S
• Stålentreprenør: Alfr. Andersen Mek.Verksted & Støberi AS

Fakta
Grunnflate: 2.724 m2
Glassareal: 4.708 m2
Stålvekt: 142 tonn
Antall rørbiter i fagverk: 4600 stk
Antall ulike rør. 800 stk
Antall ulike glass-geometrier: 690 stk
Glassvekt: 144 tonn

Juryens uttalelse om prisvinneren var:
«Byggeoppgaven fordrer et unikt bygningsmessig svar; bygget skal verne og beskytte men i minst mulig grad selv være visuelt fremtredende til fordel for publikums opplevelse av ruinene i landskapet. En kompleks form, ønsket om maksimal transparens, og krevende monteringsforhold har fordret god planlegging og høy kvalitet i alle produksjonstrinn. Selv om byggeoppgavens arkitektoniske svar vil forbli omdiskutert står vernebygget frem som et byggverk hvor bruken av stål og glass søker å sikre opplevelsen av ruinene samtidig som bygningen står i spektakulær kontrast til den mer lavmælte historien på stedet.»

_________________________________

Norsk Stålkonstruksjonspris 1997
Terminal A, Trondheim Airport Værnes

Følgende har fått diplomer:
• Byggherre: Luftfartsverket
• Arkitekt: ARC Arkitektene Rødahl og Clausen as
• Rådgivende ing. NT Consult A/S
• Stålentreprenør KB Stålteknikk A/S (Nå: Contiga)

Fakta
Stålvekt, bærende konstruksjoner: 470 tonn
Brutto areal: 15 700 m2
Byggekostnader: 210 millioner
Byggeår: 1994

Juryens uttalelse om prisvinneren var:
«Noen bygg tåler bedre enn andre å sees flere ganger. Det nye terminalbygget ved Værnes lufthavn er et slikt bygg. En vesentlig årsak til dette er trolig den nære sammenheng mellom funksjon, utforming og materialbruk med stål som det sentrale materiale i hovedkonstruksjoner og fasader. Den beviste utformingen og detaljeringen med utgangspunkt i stålets egenart har resultert i et oversiktlig bygg, med lett og uformelt preg, som på en overbevisende måte er en økende lufttrafikk verdig.»

_________________________________

Norsk Stålkonstruksjonspris 1995
Nordhordlandsbrua (tidligere Salhus Flytebro)

Følgende får diplomer:
• Byggherre: Statens Vegvesen, Hordaland
• Arkitekt: Lund & Slaatto A/S, Lunde & Løvseth A/S
• Arkitekter MNAL Hindhamar, Sundt & Thomassen A/S
• Rådgivende ingeniør: Vegdirektoratet, Bruavdelingen,
Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen A/S, Det Norske Veritas Industry A/S.
• Entreprenør: Kværner Moss Stål A/S, Norwegian Contractor A/S, A/S Veidekke

Fakta
Stålvekt ca. 14.000 tonn
Lengde = 1246 meter
Byggetid stålarbeider 1991-1993
Ferdigstilt Sept. 1993

Juryens uttalelse om prisvinneren var:
«Evne til å ta i bruk teknologi i samsvar med våre naturgitte forutsetninger har vært avgjørende for vår samfunnsutvikling. I Nordhordalandsbrua videreføres denne tradisjonen i et spennende byggverk. Offshoreteknologien er benyttet til å kombinere to brotyper i en miljømessig gunstig løsning, hvor bevisst bruk av stål har vært en avgjørende forutsetning. God ingeniørkunst og arkitektur har gitt en vellykket totalløsning på en stor og komplisert oppgave.»

_________________________________

Norsk Stålkonstruksjonspris 1993
Tønsberg Bibliotek, Tønsberg

Følgende får diplomer:
• Byggherre: Tønsberg Kommune og Nøtterøy Kommune
• Arkitekt: Lunde & Løvseth. Vinnerutkastet hadde mottoet «Under kunnskapens trær».
• Rådgivende ing.: Dr. techn. Kristoffer Apeland A/S
• Stålentreprenør: BW-KO Bygg i stål A/S

Fakta
Stålvekt ca. 100 tonn
Byggetid stålarbeider: Oktober1990 – Juni 1991
Ferdigstilt i desember 1991

Juryens uttalelse om prisvinneren var:
«En komplisert byggeoppgave med ruiner i grunnen og pluralistiske omgivelser, fremstår gjennom form og konstruksjon som et magnetisk kultursenter i en utdøende bydel. Med et moderne formspråk og naturlige materialer, er det skapt åpenhet og funksjonalitet i samspill med, og ærbødighet for, anleggets historiske grunn Bygget er tegnet innenfra og ut, og interiørene pirrer nysgjerrighet og oppdagelsestrang. «Kunnskapens trær» som avanserte stålkonstruksjoner, og en allsidig bruk av stål i interiørenes øvrige elementer, demonstrerer på en overbevisende måte stålets egenskaper og muligheter i arkitekturens tjeneste.»

_________________________________

Norsk Stålkonstruksjonspris 1991
Stranden, Aker Brygge, Oslo

Følgende får diplomer:

  • Byggherre: Stranden A/S
  • Arkitekt: Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb A/S
  • Rådgivende i byggeteknikk.: Arne Hill A/S
  • Stålentreprenør: PPTH Teräs OY & Ing. Bjørn Rotheim A/S (Nå: Contiga)

Fakta:
Stålskjelett i 10 etasjer med fasader av glass og tegl
Areal: Boliger 1500 m2 og næring 5000 m2
Ferdigstilt 1990

_________________________________