Om tidsskriftet


Nyheter om STÅLBYGG

Om tidsskriftet
Abonnement
Annonsering
Utgivelser
Kontakter

Stålbyggnadsinstitutet (SBI) utgir tidsskriftet «Nyheter om Stålbygg» i samarbeid med Norsk Stålforbund. Det inneholder artikler om interessante byggeprosjekter i Sverige, Norge og utlandet, informative artikler om nye prosjekter, byggemetoder og ulike konstruksjons-spørsmål. I magasinet finner du også kontaktinformasjon til leverandører, konstruktører og entreprenører innen stålbransjen.

«Nyheter om Stålbygg» utgis fire ganger i året og distribueres kostnadsfritt til konstruktører, entreprenører, arkitekter, innkjøpere, stålverksteder, stål- og metallgrossister, stålprodusenter, lærere og elever på høgskoler, universitet m. fl. Opplaget er på mer enn 10.000 eksemplarer og distribueres i hovedsak til svenske og norske abonnenter. 

Nyheter om STÅLBYGG er Nordens største tidsskrift innen stålbransjen!