Valg av utførelsesklasser

Nyheter

Valg av utførelsesklasser er nå flyttet fra NS-EN 1090-2 til Eurokode 3-1-1

Informativt tillegg B i NS-EN 1090-2 som gir veiledning for bestemmelse av utførelsesklasser har nå blitt flyttet til Eurokode 3-1-1 i form av et nytt normativt tillegg C i NS-EN 1993-1-1. Standard Norge publiserte 1. juni en revidert utgave av nasjonalt tillegg (NA) til standarden med nasjonale bestemmelser til tillegg C. De nye bestemmelsen kan sees her: www.en1090.no