To spennende miljødebatter

Nyheter

Rundt 2 000 arrangementer og 200 stands fylte Arendal sentrum fra 14. til 18. august. Norsk Stålforbund og Betong Norge i fellesskap deltok med stand og to miljødebatter på Clarion Hotel Tyholmen som samlet til sammen 150 deltakere. Dette var 4. gang Stålforbundet deltok på Arendalsuka, som er en årlig møteplass der politiske partier, organisasjoner og næringsliv møtes til debatter innen viktige fagområder.

Den første debatten hadde temaet «Hvordan skille grønt fra grønnvasket i byggenæringen?». I panelet stilte det 2 politikere, 4 næringslivsledere og 2 fra bransjeorganisasjoner. Bakgrunnen for temaet var at det noen ganger dukker opp politiske føringer om at offentlige bygg må bygges i tre, på bekostning av andre byggematerialer. Antagelsen er at dette fremmer det grønne skiftet. Men når andre byggematerialer blir ekskludert fra å konkurrere om det miljøvennlige byggeprosjektet, blir det ingen konkurranse om å levere det mest miljøvennlige bygget.

Den andre debatten hadde temaet «Hvordan skaper vi en grønnere byggenæring?». I panelet stilte det 6 næringslivsledere og én miljørådgiver. Bakgrunnen for temaet var å få svar på hvordan byggenæringen, som står for 15% av Norges klimagassutslipp, kan få til utslippskutt som virkelig monner. Veien til en grønn og sirkulær byggenæring vil kreve store ressurser. Er det nok betalingsvilje – og hva må til for å sette opp farten i det grønne skiftet?

Les hele artikkelen i Stålbygg nr 3 – 2023, KLIKK HER