Stålkonstruksjoner ihht offshorestandarden NS-EN 10225 kan nå benyttes onshore og CE-merkes ihht NS-EN 1090-1

Nyheter

Norsk Stålforbund foreslo å tillate bruk av NS-EN 10225 i det nasjonale tillegget til Eurokode 3-1-1. Den har vært på høring i vinter og er nå vedtatt. Standard Norge publiserte den 1. juni en revidert utgave av nasjonalt tillegg (NA) til Eurokode 3-1-1 som tillater bruk av NS-EN 10225.