Prisene på stål stiger kraftig inn i 2021

Nyheter

De to siste månedene startet en prisoppgang på stål det er lenge siden vi har sett maken til. Det er mange årsaker til dette. Først og fremst har stål- og valseverkene på grunn av lav ordreinngang måttet enten stenge ned eller redusere sin kapasitet betydelig for å tilpasse seg pandemien og lavere etterspørsel.

Pandemien har også medført at flere konsumenter og lagerholdere har redusert sine lagre til et minimum. Samtidig har Asia og spesielt det kinesiske markedet hatt økende vekst gjennom året og aktiviteten er på et høyt nivå. Kina har i 2020 økt sin import av stål med over 60% samtidig, og er for første gang på elleve år netto importør av stål. Dette har bidratt til ytterligere prispress på de europeiske verkene. En handelskrig mellom Kina og Australia har dessuten presset prisen på jernmalm til rekordhøyder, som igjen fører til økt etterspørsel og økte priser på skrapjern. På toppen av dette har fraktprisen på containere fra Asia blitt tredoblet, som i sum gjør import fra Østen lite konkurransedyktig på en del produkter. Samtidig ble importkvotene på stål inn i Europa redusert.

Da aktiviteten begynte å ta seg opp igjen i høst, og særlig blant bilindustrien og hvitevareprodusenter, kom veksten raskere og i større omfang enn forventet. For stålverk tar det lang tid og er meget kostbart å starte opp igjen nedstengt produksjons¬kapasitet. Den økte aktiviteten har samtidig medført et betydelig prispress på råvarer. Skrapprisene i Europa og Norge har økt med henholdsvis 45% og 60% siste to månedene. Malmprisene har steget jevnt siden nedgang i mars frem til de siste to månedene med et prishopp på 40%. Når råvareprisene øker, vil stålprodusentene videreføre denne kostnaden til sine kunder. Varslede prisøkninger er dog varierende fra stålverk til stålverk og type stål, fra 14% til 35%. Framover ser situasjonen til å stabilisere seg på et høyt nivå, og muligens falle noe tilbake om 3-6 måneder, avhengig av råvarepris, etterspørsel og kapasitet.

Flere opplever nå at verkene ikke er i markedet da de prioriterer produksjonen til utvalgte kunder. Dette kan dessuten medføre at man ikke er leveringsdyktige på enkelte varer. Generelt er det lange ledetider og flere verk melder nå at de har fulle ordrebøker ut i både 2. og 3. kvartal. Det positive i dagens situasjon er at kronen holder seg på et sterkt nivå mot euro som det handles mye i.

Ingen er tjent med situasjonen slik den er nå og vi håper situasjonen kommer tilbake til et mer normalt nivå så snart som mulig.

Kilde: Pressemelding fra Norsk Stålforbund 20. januar 2021