Ombruksrapporten kan lastes ned her

Nyheter

Denne rapporten er resultat av et Designdrevet Innovasjonsprosjekt (DIP) gjennomført med støtte fra Norsk Design og Arkitektursenter (DogA). I «Ombruk av stålbygg og tilknyttede materialer» har Norsk Stålforbund utforsket muligheter og hindringer for å få utviklet et ombruksmarked for stål og tilknyttede materialer.

Ombruk av byggematerialer er noe vi har lang tradisjon for i Norge. Det finnes nyere laftebygg i dag som kan ha flere hundre år gamle stokker i konstruksjonen. I dette ligger en tradisjon for ivaretakelse av ressurser på en måte som i stor grad har gått tapt i dagens byggeindustri.
Ombruk av stålkonstruksjoner vil kunne gi store miljømessige fordeler. Vi har søkt å avdekke hindringene for ombruk av stålkonstruksjoner, slik som tekniske løsninger, manglende kunnskap, og forskrifter som i dag er innrettet på bruk av nytt stål. Vi har funnet gode løsninger som i høy grad muliggjør ombruk av stål og tilknyttede materialer. Vi har fokusert mer på å finne løsninger som muliggjør ombruk, og som allerede har blitt testet, enn på å utvikle nye produkter. I konklusjonen har vi beskrevet mulige videreføringsprosjekter, både prosjekter som vil åpne for et marked for stål som allerede finnes i bygg, og løsninger for ombruk av byggeelementer.

Last ned rapporten her: Ombruksrapporten_utgave_1.1