Norsk Ståldag med aktuelle temaer

Nyheter

Konferansen avholdes 1. november for 30. gang på Grand Hotel, Oslo. Ståldagen er årets viktigste begivenhet i vår bransje og samlet i fjor mer enn 200 deltakere. Det er i år mange nyheter og aktuelle temaer som vil bli presentert.

Kistefos museum på Ståldagen
David Zahle i det verdenskjente arkitektfirmaet BIG – Bjarke Ingels Group kommer og vil fortelle om denne spesielle bygningen som er konstruert som en bro over Randselva. Det vil også komme en artikkel om Kistefos museum i neste nummer av vårt magasin Stålbygg.

Stålmarkedet og prisutviklingen på stål
Arne Reinertsen i E.A. Smith vil fortelle om stålmarkedet og prisutviklingen på stål og metaller, som har steget markant det siste året. Vil dette fortsette? – og hvordan påvirkes metallprisene av nye tollbarrierer?

3D-printet stålbru
Gijs van der Velden fra firmaet MX3D som står bak ver
dens første 3D-printede stålbru i Amsterdam kommer og forteller om erfaringer og utfordringer med 3D-printing og hvilke 3D-printede stålkonstruksjoner vi kan vente oss i framtiden.

Utstilling på Norsk Ståldag
I tilknytning til konferansen vil det bli en utstilling, der ledende firmaer kan få presentere sine produkter og tjenester. Det skjer i Speilsalen hvor lunsj og kaffepauser finner sted. Det er lurt å være tidlige ute for å velge seg best mulig og ønsket plassering. Det finnes en plantegning på ståldagens hjemmeside som viser ledige stand-plasser

Norsk Stålforbund 25 år
Vi vil markere 25-års jubileet til Norsk Stålforbund under Ståldagens bankett.

Norsk Ståldag er en møteplass for ajourføring av kunnskaper, knytte til seg nye kontakter og gjenoppfriske gamle kontakter innen stålmiljøet. Vi håper å treffe deg på årets Ståldag!

PROGRAM OG PÅMELDING: KLIKK HER