Lastbærende innstøpingsgods skal CE-merkes

Nyheter

I en foreløpig avgjørelse fra EU-domstolen står det at innstøpingsgods som skal festes i betong faller innenfor omfanget av EN 1090-1 dersom de har en strukturell funksjon, i den forstand at deres fjerning fra en konstruksjon umiddelbart vil redusere motstandsevnen.

Det var forvaltningsdomstolen i Helsinki som bad EU-domstolen om en fortolkning av omfanget av EN 1090-1: 2009 + A1: 2011. Bakgrunnen var at Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes, Finland) i 2014 forbød foretaket Anstar Oy å CE-merke og Ytelseserklære fire produktgrupper* som alle omfatter innstøpingsgods av stål for innfesting av alt fra avstivninger, balkonger og søyler – til fasadeelementer og murverk. Beslutningen ble tatt gjennom tolkningen av at produkttypene ikke omfattes av Mandat 120 (som ligger til gunn for EN 1090-1).

Nå har altså EU-domstolen kommet til motsatte konklusjon, at produktene er dekket av omfanget av EN 1090-1 og skal CE-merkes og Ytelseserklæres, når de har en bærende funksjon i byggverket.

Ytterligere interessante avklaringer (eller mangel på) fra dommen;

En harmonisert standard gjelder alltid før en ETA (Europeisk Teknisk Bedømmelse). Det vil si at hvis et produkt er helt dekket av en harmonisert standard, kan produktet ikke vurderes i henhold til en ETA.

Veiledningsdokumenter, utgitt av nasjonale eller internasjonale standardiseringsorganer, for tolkning av en standards anvendelse, er ikke juridisk bindende. Dette betyr for eksempel at den tekniske rapporten CEN / TR 17052: 2017 – Guide for anvendelse av EN 1090-1: 2009 + A1: 2011, ikke påvirker tolkningen av EN 1090-1 selv om den, som også EU-domstolen påpeker, kan være en verdifull veiledning.

Et spørsmål, som etter vår mening gjenstår, er å forklare hva et byggverk er. Og; kan det finnes et byggverk i – eller ovenpå et annet byggverk? For eksempel en messanin inne i et bygg, eller et helikopterdekke på taket av et bygg.

* Produktgrupper 1-4 :

1. Opphengingssystemer brukt til å feste fasadepaneler eller mursteinstøtter til byggets konstruksjon

2. Betongankere, festeplater og standard ståldetaljer, avstivnings-fester

3. Søylefot og veggfester

4. Balkong-fester

Les mer om omfanget og tolkningen av EN 1090-1, klikk HER 

For å lese dommen i sin helhet, klikk HER