EPD-generator

Nyheter

Medlemmer i Norsk Stålforbund kan nå benytte vår EPD-generator for sine produkter. Som mange av våre medlemmer har observert er det nå et stadig økende krav til å utarbeide EPD for alle typer produkter, også spesifikke EPDer.

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder.

LCA.no har, på oppdrag fra Norsk Stålforbund, utviklet en EPD-generator for utarbeiding av generiske og prosjektspesifikke EPD’er. Dette fungerer slik at alle grunnlagsdata er registrert (ved enten gjennomsnittlige miljødata eller stålverkets EPD) og at man kun tillegger data for sine egne miljøverdier. EPD’en blir da enten generisk eller prosjektspesifikk. EPD-generatoren har ingen begrensning på antallet EPD’er som kan utarbeides / utstedes. Norsk Stålforbund kan tilby våre medlemmer tilgang til denne EPD-generatoren. Verktøyet er utviklet og driftes av LCA.no. EPD-generatoren vil fungere som hvert enkelt medlems eget verktøy med egen pålogging.

Som medlem av Norsk Stålforbund kan du tilslutte deg vår EPD-generator. Bestillingen er bindende.

Følg denne linken for å se priser og betingelser: KLIKK HER

EPD-generatoren kan tas i bruk når bedriftene har meldt seg på ordningen og gjennomgått det pålagte oppstartskurset. Det første kurset er planlagt i slutten av januar 2020.

Meld deg på for å få tilgang til EPD-generatoren ved å sende en epost til post@stalforbund.com