Design out waste – kurs 24 okt

Nyheter

Bygg- og anleggssektoren er den største forbrukeren av materialer. Utvinning og produksjon medfører store miljøbelastninger, og ender som avfall. Er det mulig å unngå noe av denne sløsingen ved å endre måte vi skaper arkitektur?

Både Norge og EU har nedfelt mål om en sirkulær byggebransje i sitt regelverk, og en stor omveltning kan være på trappene. Det pågår nå en rekke prosjekter rundt om i Norge og Europa som utfordrer dagens praksis når det gjelder design, eierskap, prosjektering, testing, omsetting og planlegging for nye bruksfaser. Endringsdyktige planløsninger, kreativ bruk av byggeavfall, nye markeder for omsetting og nye tekniske løsninger, som for eksempel demonterbare knutepunkter er blant nye innovative løsninger. I den sirkulære økonomien må arkitekturen bidra til lang levetid og lukkede kretsløp. På kurset presenteres aktuelle problemstillinger og eksempler på hvordan arkitekten i design- og prosjekteringsfasen er en nøkkelperson for optimalisering av ressurser i byggebransjen. Nasjonale og internasjonale forelesere deler sine erfaringer fra dette arbeidet.

Målsettingen med dette kurset er å gi en innføring i dagens utvikling når det gjelder sirkulær arkitektur, og en oversikt over forskjellige måter å prosjektere vekk avfall – Design out waste.

Målgrupper: Arkitekter, byggherrer, ingeniører, rådgivere og andre som er interessert i temaet.

Kurset er utviklet i samarbeid med Anne Sigrid Nordby, Asplan Viak, Lasse Kilvær, Stålforbundet samt FutureBuilt. Program og påmelding her: http://kurs.arkitektur.no/1246422