Byggmontasjefaget er ute på høring

Nyheter

Norsk Stålforbund inviterer alle montasjefirmaer og stålverksteder med egen montasjevirksomhet til å sende sine kommentarer til høringsforslaget til nytt VG3 Byggmontasjefag. Vi vil legge til rette for at de som monterer gir et felles høringsinnspill til Direktoratet. Betongelementforeningen har ledet arbeidsgruppen på VG3 Byggmontasje, i samarbeid med Norsk Stålforbund og Moelven Limtre

Vi håper og tror at beskrivelsen av læringsmål etc er innafor det montørene mener er relevant. Arbeidet er bygget på rammeverket fra kurs/utdanning av montasjeleder, formann og BAS og erfaringsbasert kunnskap fra de som står i montasjen daglig. Faget skal favne om betong, stål og trebyggeriet, så man må skjele litt til hva som er bra for alle materialgruppene.

I tillegg til en (mulig) felles høringsuttalelse kan man naturligvis sende egne innspill som egen uttalelse til Udir.

Frist for innspill til felles høringsinnspill er 1 mars, deretter vil det bli gjennomført et Teamsmøte ca to uker etter hvor vi går gjennom innspillene.

Her er forslaget/høringsdokumentet til nytt VG3 – Byggmontasjefag:
https://hoering.udir.no/Hoering/v2/1656

For felles høringsinnspill: Svar på spørsmålene, lagre fila og send den til: post@stalforbund.com

E-post med invitasjon til felles høringsinnspill er sendt til:
Montasjeentreprenørene i Betongelementforeningen
Verkstedene i Norsk Stålforbund
Moelven limtre AS