Brukt stål kan bli butikk

Nyheter

Per i dag finnes det nesten ikke noe marked for brukt stål. Men potensialet for ombruk er stort, mener Norsk Stålforbund. Men hva skal til for å realisere dette potensialet?

For å få svar på dette spørsmålet, gjennomførte Norsk Stålforbundet et prosjekt som skulle se nærmere på både økonomiske og miljømessige gevinster ved ombruk av stålkonstruksjoner, og hvilke muligheter og hindringer som finnes. Og ikke minst: hvordan denne gjenbruken kan fungere i praksis. Les hele artikkelen her: https://www.metalsupply.no/article/view/564242/brukt_stal_kan_bli_butikk