Kontraktskurs i NS 8415 og NS 8417

UTVALGTE ENTREPRISERETTSLIGE EMNER

Kurs torsdag 25. mai - Felix konferansesenter, Oslo:

Kurset behandler de grunnleggende likhetene og forskjellene mellom NS 8415 og 8417. Blant emner som vi vil fokusere på er rollene, kontraktsdokumentene, tolkning, risiko for valg og prosjektering, tiltransport og vederlag.
2023-05-25 09:45 - 16:30
Siste påmeldingsdag: 2023-05-22 16:00
Felix konferansesenter, Aker brygge, Oslo

På dette kurset vil vi også gå igjennom bestemmelser om endringer og avvik, overtakelse og sluttoppgjør og selvsagt forsinkelse, fristforlengelse, Force Majeure og mangler, samt læren om bristende forutsetninger.  Vårt mål er at alle skal få godt utbytte av kurset. Vi ønsker også konkrete spørsmål og eksempler fra deltakerne, i tillegg til de praktiske eksemplene som advokatene har i sin erfaringsbank.

Målgruppe

Kurset er for hovedentreprenører, underentreprenører, totalentreprenører og totalunderentreprenører, med hovedvekt på stålentreprenørens utfordringer.

Forelesere

Advokatene Harald Fosse og Kjell André Honerud i Marstrand Advokatfirma AS


Program

09.45 Registrering

10.00 – 12.30 Sesjon 1:

1 JUSSNYTT

 • Lovgiver
 • Domstoler
 • Standard Norge

2 SUPPLERENDE KONTRAKTSBESTEMMELSER

 • Oversikt og gjennomgang
 • Hva er bransjens erfaringer med bestemmelsene?

3 KONTRAKTSINNGÅELSEN

 • Kontraktsdokumentene
 • Forbehold og presiseringer
 • Forhandlinger og dialog
 • Kontraktsinngåelsen

4 VEDERLAG

 • Enhetspriser vs. Fastpris
 • Regning og kost pluss
 • Åpen bok og målsum

5 SAMSPILLMODELLER

 • Hva kjennetegner samspillkontraktene
 • Leverandørens rolle i samspill

6 ENDRINGER OG ANDRE AVVIK

 • Varsling
 • Uten ugrunnet opphold

6.1 Endringer

 • Kvalitative begrensninger
 • Kvantitative begrensning – 20% netto tillegg
 • Håndtering av endringer uten endringsordre

12.30 – 13.30 Lunsj

13.30 – 16.30 Sesjon 2:

6.2 Force majeure og forutsetningssvikt

 • Eksorbitant prisstigning

6.3 Fristforlengelse

 • Håndtering av krav om fristforlengelse

6.4 Vederlagsjustering

 • Beregning
 • Håndtering av krav om vederlagsjustering

6.5 Særlig om forsering/plunder og heft-krav

 • Forsering
 • Plunder og heft -> varsel uten ugrunnet opphold
 • HAB-dommen
 • Plunder og heft-seier i lagmannsretten 27. april 2022

6.6 Overtakelse

 • Overtakelsesforretning
 • HE/TEs rett til å nekte overtakelse

6.7 Sluttoppgjør

 • UEs frist til å sende sluttoppgjør
 • HE/TEs frist til å komme med innsigelser til sluttoppgjøret
 • Innsigelser HR-2020-228-A

6.8 Forsinkelse

 • Dagmulkt

6.9 Mangler og reklamasjon

 • Reklamasjonsfrister
 • Krav til reklamasjon
 • Foreldelse
 • Utbedring

6.10 Heving og tvisteløsning

7 DEN MENNESKELIGE FAKTOR

16.30 Slutt


Praktiske opplysninger

Tid:
Torsdag 25. mai

Sted:
Felix konferansesenter, Aker brygge, Oslo. For kart: KLIKK HER

Deltageravgift:
Ved frammøte:
kr. 5.400,- for medlemmer av Norsk Stålforbund
kr. 6.400,- for ikke-medlemmer

Via Teams:
kr. 4.900,- for medlemmer av Norsk Stålforbund
kr. 5.900,- for ikke-medlemmer

Kvantumsrabatt 10% ved minimum 3 påmeldte, ved samtidige påmelding.

For søknad om medlemskap, send epost til: post@stalforbund.com

Dokumenter: 
Kurset inkluderer e-kurskompendium,
samt Stålforbundets Supplerende bestemmelser til NS 8415 og NS 8417.
Standardene NS 8415 og NS 8417 kan kjøpes hos Standard Norge: www.standard.no

Arrangør/Administrasjon:
Norsk Stålforbund, www.stalforbund.com, e-post: post@stalforbund.com – tel: 41 02 15 98

Påmeldingsfrist: Mandag 22. mai, kl. 1600