Integrasjon av EPD i BIM

Gratis seminar via Teams onsdag 19. mai, kl. 1300-1345
2021-05-19 13:00 - 13:45
Siste påmeldingsdag: 2021-05-17 16:00
Digitalt via Teams

Det er nå mulig å integrere stål-EPDer fra EPD-generatoren inn i BIM.

Om EPD-generatoren for stålprodukter: KLIKK HER.

Fra å være et pilotprosjekt sammen med NORSUS, har LCA.no nå sammen med BuildingPoint Scandinavia og Betongelementforeningen utviklet verktøyet «EPD-Tagger», verktøyet som integrerer EPD og BIM. Dette nye verktøyet gjør det mulig å jobbe aktivt med EPDer for byggematerialer under prosjekteringen.

Ved å koble bedriftens EPDer opp mot modellen får du et prosjektspesifikt miljøregnskap som gjenspeiler leveransen, fra produksjon til ferdig levert. Det gir et dynamisk klimagassregnskap hvor man, i tillegg til å se på enkeltelementene, ser helheten av bygget og leveransen. 

EPD-Tagger = Broen mellom EPD og BIM

Det grønne skiftet har ført til at myndigheter og byggherrer har økt fokus på materialer og klimagassutslipp i beslutningsprosessen for byggeprosjekter. Det har gitt tilspisset konkurranse mellom materialer, mellom løsninger, og mellom produsenter. Takket være digitalisering er flere pålitelige EPD’er (Miljødeklarasjoner) tilgjengelig for livsløpsberegninger. Men disse benyttes ofte til forenklede estimater basert på areal og antatt produkt. Det er ikke nok. Man må også se på variasjoner som transport og produsent mellom hvert prosjekt, og variasjoner i konstruksjonsløsninger med ulike materialer.

Prosjektet «Broen mellom EPD og BIM» (BIM: Building Information Modeling) har i løpet av de siste årene utviklet verktøyet «EPD-Tagger», en digital plattform mellom LCA.no og Tekla Structures som gjør det mulig å dele data mellom EPD og BIM. Dette gjør det mulig å koble opp nøyaktige mengder i BIM-prosjekter med prosjektspesifikke og tredjeparts-verifiserte EPD-data fra LCA.no sin EPD-Generator. Heller enn et forenklet estimat kan man enkelt levere en pålitelig miljødeklarasjon til konkurransegrunnlaget som faktisk representerer CO2-avtrykket av den ferdige konstruksjonsløsningen.

PROGRAM

13.00-13.05 Innlogging til Teams

13.05-13.10 Velkommen
ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund

13.10-13.45 Om verktøyet og demonstrasjon av verktøyet
ved Ole M. Iversen (LCA.no) og Magnus Norum (BuildingPoint)

13.45 Slutt

Påmelding: Fyll ut skjema nedenfor og trykk på send.