EPD-generatoren for stålprodukter

Vi inviterer til gratis kurs 31. januar 2023 om miljødeklarasjoner (EPD) og EPD-generatoren for stålprodukter i.h.t. ny standard EN 15804+A2.
2023-01-31 12:30 - 15:30
Siste påmeldingsdag: 2023-01-27 16:00
Digitalt kurs via Teams

På dette kurset vil det bli forklart hva en EPD er, og hvorfor og hvordan den lages. Kurset er Del 1 av tre deler for nye brukere av EPD-generatoren.

Utvikling av en EPD er ofte meget tid- og ressurskrevende – og dessuten svært kostbart. Vi har derfor fått utviklet en EPD-generator for stålprodukter, som er en nettbasert programvare som forenkler prosessen og gir bedriften mulighet til selv å utvikle sine egne EPDer.

Fra 1. juli 2023 er det et nytt krav i TEK17 om at det skal utarbeides klimagassregnskap fra materialer for boligblokker og yrkesbygg. Klimagassregnskapet skal som minimum inkludere modulene A1–A4, B2 og B4. Følgende bygningselementer er omfattet: pelefundamentering, direkte fundamentering, bæresystemer, yttervegger, innervegger, dekker og yttertak. Det er derfor forventet at flere ønsker å gå til anskaffelse av EPD-generatoren for stålprodukter.

EPD-generatoren er nå oppdatert i.h.t. ny standard EN 15804+A2: Bærekraftige byggverk – Miljødeklarasjoner – Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer.

Tid: Tirsdag 31. januar fra kl. 12.30 til kl. 15.30

Program:

12.30 – 13.00     Velkommen, presentasjon av LCA.no
13.13 – 14.15     Introduksjon til EPD, Hva? Hvorfor? Hvordan?
14.30 – 15:30     Presentasjon av ny EPD-generator.  Hvordan lage EPD – Verifisering

Kurset vil bli holdt digitalt via Teams. Møte-link blir sendt før kursstart.

Påmeldingsfrist: Fredag 27. januar kl 1600.

Informasjon om EPD-generatoren med priser og betingelser for tilgang: KLIKK HER

For eventuelle spørsmål, kontakt Norsk Stålforbund: post@stalforbund.com