Del 2 – Knutepunkter av hulprofiler

Digitalt kurs via Teams 4. mars:
Dimensjonering av knutepunkter av hulprofiler
Praktisk anvendelse av komponentmetoden iht. Eurokode 3-1-8
2021-03-04 09:00 - 15:00
Siste påmeldingsdag: 2021-03-02 16:00

• Analyse/modellering av knutepunkter i konstruksjonsberegninger 
• Kapasitetsberegninger for skrudde og sveiste forbindelser 
• Beregningseksempler fra Detaljhåndbokserien for knutepunkter

Omtale

Foreleser: Dr. ing. Bjørn Aasen, Norconsult AS

Hulprofiler er i omfattende bruk som bærende elementer i bygg på land og offshorekonstruksjoner i dag.

Eurokode 3-1-8, NS-EN 1993-1-8, er en verktøykasse for prosjektering av statisk belastede knutepunkter. I motsetning til beregningsmetodikken for knutepunkter av I-profiler, er det angitt ferdige kapasitetsformler for knutepunkter av hulprofiler.

Den praktiske anvendelsen av formlene for hulprofiler illustreres vha. utvalgte eksempler, hovedsaklig fra Detaljhåndbokserien. Beregningene utføres og kommenteres vha. MathCAD-beregninger.

Målgruppe

Kurset passer for alle som utfører konstruksjonsanalyser og beregning av knutepunkter for stålkonstruksjoner.

_________________________________________

Program

08:45 Registrering/Innlogging

09:00 Status for dagens formelverk i Eurokode 3, CIDECT-heftene og ISO-standardene
• Ny-nytt om revidert Eurokode mht. knutepunkter av hulprofiler
• ISO har prosjekteringsstandarder for både statisk og dynamisk belastede knutepunkter

09:30 Fagverksknutepunkter
Beregning av fagverk med tilhørende knutepunkter
• SI1 Sveiset knutepunkt mellom kvadratiske hulprofiler
• SI2 Sveiset knutepunkt mellom sirkulære profiler
• SI3 Sveiset knutepunkt mellom hulprofiler og I-profil som gurt

10:30 Kaffepause

11:00 Fagverksknutepunkter fortsetter

11:30 Knutepunkter mellom bjelker og hulprofilsøyler
Beregning av leddet forbindelse mellom I-bjelke til RHS-søyle
• BP: Skjærplateforbindelse

12:00 Lunsj

13:00 Rammehjørner
Beregning av momentstive rammehjørner
• PT2 Rammehjørne med en sveiset diagonalstiver
• PT4 Rammehjørne med skrå endeplater og skrueforbindelse

14:15 Søyleføtter
Beregning av fotplater og fundamentbolter
• PF3 Leddet søylefot (kan også overføre et mindre moment)

15:00 Slutt

Bilde: Detaljhåndbokserien

——————————————————————————–

Praktiske opplysninger

Tid: 
Torsdag 4. mars 2021

Sted: 
Digitalt kurs via Teams

Deltakeravgift:
kr. 4.900 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund 
kr. 5.900 for ikke-medlemmer

Kvantumsrabatt 10% for minimum 3 påmeldte

For søknad om medlemskap, send epost til: post@stalforbund.com

Dokumenter: 
Kurskompendium: Kurset inkluderer e-kurskompendium. 
Detaljhåndbokserien: De 7 heftene bestilles i «Butikk», her: www.stalforbund.no 
Standarder: Disse bestilles fra Standard Norge her: www.standard.no

Administrasjon: 
Norsk Stålforbund
Tel. 41 02 15 98
E-post: post@stalforbund.com

Påmeldingsfrist: mandag 2. mars – kl. 16.00