Årsmøte i Stålgruppen 2021

Stålgruppens medlemmer i Norsk Stålforbund (Stålentreprenører og Stål- og fasadeentreprenører) inviteres herved til Årsmøte 2021 torsdag den 10. juni kl 14.30
2021-06-10 14:30 - 15:00
Siste påmeldingsdag: 2021-06-09 16:00
Digitalt via Teams

Program

1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

2. Årsrapport 2020-2021

3. Valg

4. Generell informasjon og diskusjon om saker av interesse

5. Eventuelt

Stålgruppens Årsrapport kan lastes ned fra HER

Påmeldingsfrist 9. juni kl 1600